Inspiratie

Kernfusie: droom of toekomst?

“Het is de energie van de toekomst, en zal dat ook voor altijd blijven.” Dit werd in het verleden vaak gezegd. Maar nu lijkt een doorbraak nabij.
Read More

Versneld van het aardgas af?

Er gaan steeds meer stemmen op om de gasketel versneld uit te faseren bij Nederlandse huishoudens. Dit hangt grotendeels samen met de noodzaak om veel minder laag-calorisch aardgas te winnen uit het Groningerveld. Hoog tijd om te reflecteren, voordat op basis van micromanagement beschikbare huishoud- en overheidsgelden (subsidies) worden besteed aan de verkeerde investeringen.
Read More

Het belang van concrete CO₂-reductiedoelen

Doelstellingen en maatregelen In de SmartTrackers applicatie besteden we veel aandacht aan het doorrekenen van de doelstellingen en de uit te voeren maatregelen. Alleen zo wordt voldoende zichtbaar (Smart) of u als organisatie op de gestelde koers ligt.
Read More

Meer duurzame stroom opgewekt in 2017

In 2017 is er fors meer duurzame stroom opgewekt dan het jaar daarvoor.
Read More

Zelf laten zien wat je doet

Om de doelen uit het Energieakkoord te halen, draait de overheid de bewijslast om. Dit heeft grote consequenties voor ruim 100.000 bedrijven.
Read More

De ergste jeukwoorden van het milieujargon

Als NRC-columnist Japke-d. Bouma érgens jeuk van krijgt, dan is het wel van woorden als duurzaam, circulair en klimaatneutraal.
Read More
1 2