Verduurzaming raakt de hele sector

Alle organisaties binnen je sector hebben te maken met dezelfde ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.
Het is in het algemene belang van de sector om hier op de juiste manier mee om te gaan.

Stimulerende rol van de koepel

Als koepelorganisatie heb je een goede uitgangspositie om een duidelijke visie op duurzaamheid te ontwikkelen en uit te dragen.

Daarnaast ben je een belangrijke facilitator voor leden om:

  • tot een gestructureerd, gecontroleerd en op feiten gebaseerd energiebesparingsbeleid te komen
  • uitstoot en kosten te besparen
  • aan toenemende verplichtingen te voldoen

Ten slotte innoveert de hele sector als men samenwerkt en van elkaar leert, wat ook het imago van de sector versterkt voor opdrachtgevers en werknemers.

Neem contact met ons op

Leren van elkaar

Met SmartTrackers komen organisaties sneller tot de kern waar verbeterpotentieel en uitdagingen zitten. Deze worden besproken in sectorspecifieke workshops, zodat je leden van elkaar leren en de sector in zijn algemeenheid beter presteert.

Vraag een demo aan

Sectorspecifieke programma’s

SmartTrackers werkt graag met je samen aan een sectorspecifiek programma.

Ons platform berekent per bedrijf en voor de hele koepel de CO2-voetafdruk, helpt om deze te verminderen en om overzichtelijk te certificeren op normen en standaarden. Bovendien kunnen organisaties onderling met elkaar benchmarken en wordt het eenvoudig om jaarrapporten op te stellen.

Als bedrijf kun je zelf aan de slag met scope 1 en 2. Maar de hele sector én de keten moet verduurzamen. Voor scope 3 heb je je collega-bedrijven nodig om samen een vuist te maken en een duurzamere keten te realiseren. Als branchevereniging heb je daarin een verantwoordelijkheid, je bent een katalysator. We hopen dat meer branches ons voorbeeld volgen.

Kartoflex

Gebruik SmartTrackers voor relevante standaarden

SmartTrackers is partner van Kartoflex, Aannemersfederatie Nederland, Gebouwschil Nederland, MBKBouw, MKB Infra, Vereniging Kalkzandsteen Lijmbedrijven, VENIN, Boorinfo, VSB Netwerk en Veras.

Gebruik SmartTrackers onder meer voor:

 CSRD   CO2-prestatieladder   SDGs / ESG   EED 
 ISO 14001   ISO 27001   Safety Culture Ladder 

 

En meer…

Lees meer over standaarden