Voorbeeldrol en duurzaam inkopen

Als vertegenwoordiger van de publieke sector speel je een voorname rol om duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid te stimuleren. Bijvoorbeeld door:

  • zelf aantoonbaar en actief te sturen op verbetering
  • duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid op te nemen in inkoop- en aanbestedingscriteria

Zo hebben alle ministeries binnen de Rijksoverheid in 2021 afgesproken dat zij zich zullen certificeren op de CO2-prestatieladder, waarmee zij hun uitstoot inzichtelijk maken en verminderen.

Bovendien gebruikt de overheid de CO2-prestatieladder als gunningscriterium bij aanbestedingen.

Overheden gebruiken SmartTrackers

De Rijksoverheid, en diverse gemeenten en waterschappen gebruiken SmartTrackers om duurzaam in te kopen, zich te certificeren op de CO2-prestatieladder en om aantoonbaar beter te presteren op duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Vraag een demo aan

SmartTrackers brengt maatschappelijke verantwoording terug tot de essentie.

Dankzij automatische berekeningen en rapportages verdwaal je niet reglementen van normen en standaarden.  Je weet waar je staat door een CO2-voetafdruk op te stellen, je maakt analyses van de beste besparingskansen en neemt op basis van cijfers en voorspellingen weloverwogen besluiten die de impact op de maatschappij verbeteren.

Bovendien werk je gemakkelijk samen met leveranciers op het gebied van duurzaam inkopen.

Lees meer over het platform

SmartTrackers helpt Rijkswaterstaat om op een inzichtelijke en gestructureerde manier onze totale CO2-footprint te bepalen. Het werkt eenvoudiger en minder foutgevoelig dan Excel, omdat het automatisch de juiste en up-to-date CO2 conversiefactoren toepast. De flexibele manier van inrichten maakt het systeem bovendien toekomstbestendig voor uitbreidingen van onze monitoring.

Rijkswaterstaat

Gebruik SmartTrackers voor relevante standaarden

Gebruik SmartTrackers onder meer voor:

 CO2-prestatieladder   SDGs / ESG   CSRD 

 

Lees meer over standaarden