Je toegevoegde waarde zit in advisering, niet in fact-finding

Je klanten worden van alle kanten bevraagd hoe zij met duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid omgaan en komen bij jou voor ondersteuning.

Bijvoorbeeld om te bepalen welke verduurzamingsmaatregelen het beste passen, hoe die geïmplementeerd kunnen worden en hoe de medewerkers daarin kunnen worden meegenomen of hoe men zich certificeert voor een norm of standaard.

Die ondersteuning bied je graag, maar je bent een groot deel van de tijd kwijt aan zoeken naar de juiste informatie om het startpunt te bepalen, terwijl je toegevoegde waarde vooral zit in het advies en de begeleiding die daaruit volgt.

Met SmartTrackers kom je sneller tot de inhoud.

SmartTrackers brengt dingen tot de kern

SmartTrackers helpt je om vlot tot de kern te komen, zodat je sneller écht kunt helpen sturen op maatschappelijke thema’s en de organisaties beter begeleidt in de gewenste verandering.

Vraag een demo aan

Hou tijd over voor zinvolle advisering en begeleiding

Voor je klanten betekent werken met SmartTrackers tijdsbesparing in het vastleggen en bijhouden van dossiers. Zo blijft er meer tijd over voor inhoudelijke gesprekken en daadwerkelijke verbeteringen, ondersteund door overzichtelijk en professioneel gepresenteerd advies.

Lees meer over de software

Pragmatische software die de waarde van je dienstverlening vergroot

Hou volledig en nauwkeurig zicht op de voortgang bij de klant

Stuur tijdig bij en wees problemen vóór

Treed op als betrouwbare lange-termijn-partner in plaats van ad-hoc probleemoplosser

Bied je klanten een continu servicemodel en verbreed daarmee je dienstverlening

Gebruik SmartTrackers voor relevante standaarden:

 CSRD   CO2-prestatieladder   Safety Culture Ladder   ISO 27001