Europese wetgeving CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht Europese bedrijven om te rapporteren over de impact van hun bedrijfsvoering op milieu en maatschappij. Daaraan worden verschillende eisen gesteld, waaronder:

  • De impact moet cijfermatig worden onderbouwd
  • De organisatie moet langetermijndoelstellingen bepalen en meten
  • De verantwoording moet extern worden gecontroleerd door een accountant.

Met SmartTrackers voldoe je tijdig aan CSRD reporting

Bereken je impact

Bereken de impact van je organisatie op een betrouwbare wijze, bepaal je langetermijndoelen en voorspel de effecten van verbeteracties

Vereenvoudig externe verantwoording

Je produceert eenvoudig allerlei grafieken en rapportages. De resultaten zijn eenvoudig controleerbaar voor externe accountants, die je simpelweg uitnodigt om in hetzelfde systeem te werken

Maak je geen zorgen over wijzigingen

Mochten er wijzigingen komen in de CSRD-aanpak, emissiefactorenberekeningen of verandert je organisatie zelf? SmartTrackers corrigeert daarvoor, ook door de tijd heen

Meer over de CSRD

De Europese richtlijn bevat onderwerpen als uitstoot van broeikasgassen, vervuiling, circulariteit en werkomstandigheden.

De richtlijn geldt voor bijna iedereen

De richtlijn geldt eerst voor grote bedrijven die nu ook al onder de Non-Financial Reporting Directive vallen. Vanaf 2025 geldt het ook voor Europese bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan €50 miljoen omzet per jaar
  • Meer dan €25 miljoen op de balans

Vanaf 2026 geldt de richtlijn ook voor andere bedrijven. Bovendien kan het zijn, als je zelf niet aan de criteria voldoet maar je opdrachtgevers wel een rapportageverplichting hebben, dat je klanten je al eerder zullen vragen om duurzaamheidsgegevens aan te leveren.

 

SmartTrackers volgt veranderingen op het gebied van regelgeving snel op met wijzigingen of nieuwe functionaliteiten in het pakket.

Royal Reesink