Het doordachte platform van SmartTrackers

SmartTrackers is de meest veelzijdige applicatie op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Je vindt alles wat je nodig hebt om je CO2-uitstoot te berekenen, te sturen op KPIs en om compliant te zijn met normen, standaarden en wet- en regelgeving, in één digitale omgeving.

Vraag een demo aan

SmartTrackers platform

SmartTrackers maakt het concreet

Ondersteunt de volledige Plan Do Check Act Cyclus

Flexibel in te richten volgens jouw organisatiestructuur met consolidaties op gewenste niveaus

Flexibel in te richten volgens jouw gewenste standaarden en methodieken

Geschikt voor complexe berekeningen, ook als er iets wijzigt

Functionaliteiten

Volg de organisatiestructuur

 • Geschikt voor zowel platte als gelaagde organisatiestructuren
 • Meet en stuur per afdeling, project, klantgroep of product
 • Consolideer automatisch op het gewenste niveau
 • Bepaal zelf de doorsnijdingen voor rapportages
 • Maak nieuwe organisatieonderdelen aan bij groei, overname of nieuw project
 • Verplaats organisaties, bijvoorbeeld bij fusie of afstoting
 • Maak automatisch herberekeningen per organisatieonderdeel, met behoud van gegevens, zodat je altijd de juiste trendanalyses maakt
 • Verdeel rechten en rollen per organisatieonderdeel

Bepaal zelf welke KPIs je wilt meten, en op welke manier

 • Kies je meters en indicatoren
 • Gebruik sjablonen van standaard methodieken of stel zelf KPIs op
 • Kies gewenste meetintervallen, bijvoorbeeld halfjaarlijks of per maand
 • Bepaal zelf welke eenheden je gebruikt, bijvoorbeeld liters of kilometers
 • Voeg op elk gewenst moment meetsets toe als je op meer detail wilt sturen
 • Volledig conform Greenhouse Gas Protocol en CSRD

Alle maatschappelijke thema’s in één

 • Kies uit een uitgebreide bibliotheek om al je maatschappelijke thema’s te meten, verbeteren en te monitoren
 • Berekent scores over o.a. mensenrechten, gendergelijkheid en arbeidsomstandigheden van jouw organisatie en je leveranciers
 • Voeg je eigen onderwerpen toe
 • Uitermate geschikt voor CSRD, SDGs en ESG rapportages

Stel doelen, voorspel effecten van maatregelen en monitor voortgang

 • Zie in één oogopslag wat je hebt bereikt, wat je gaat bereiken met je geplande initiatieven, wat je doelen zijn en of je op koers ligt
 • Ontdek via inzichtelijke rapportages waar de meeste winst te behalen valt
 • Bepaal maatregelen en verbeteracties
 • Maak doelen concreet door doelstellingen aan te maken op elk gewenst detailniveau
 • Reken voorspelde effecten en terugverdientijden door, zodat je weet wat echt zinvol is
 • Bouw scenario’s om je besluitvorming concreet te ondersteunen
 • Plan verbeteringen in de toekomst, op een moment dat logisch bij je organisatie past
 • Uitermate geschikt voor CO2 begroting en CO2 projectplannen

Borg je duurzaamheidsprogramma in de organisatie

 • Ondersteun je workflow en validatieproces door data in te voeren, te controleren, vrij te geven en te accorderen
 • Werk samen met je collega’s of externen door dialoog te voeren over resultaten
 • Voeg bewijslast toe zodat de invoer verifieerbaar is, voor bijvoorbeeld een audit

Sluit rekenfouten uit, ook als er iets wijzigt

 • Helder inzicht in de uitstoot van CO2 per scope, activiteit, afdeling, land, vierkante meter, FTE, omzet of andere gewenste verdeling
 • Automatische omrekening naar CO2, ongeacht de emissiefactoren die op jouw organisatie van toepassing zijn
 • Maak analysegrafieken op alle gewenste niveaus, met verschillende doorsnijdingen
 • Bij verandering van organisatie of emissiefactoren rekent SmartTrackers alles door zodat je betrouwbaar over de tijd heen blijft meten
 • Transparantie over de berekeningen
 • SmartTrackers geeft je de flexibiliteit van Excel, maar de betrouwbaarheid en robuustheid van een professioneel boekhoudsysteem

Maak flexibel rapportages aan, voor in- en externe stakeholders

 • Er worden standaard rapportagesjablonen meegeleverd, die je kunt aanpassen hoe je wilt
 • Gebruik de rapportages, grafieken en tabellen voor in- en externe accountability, bijvoorbeeld jaarrapportages

Overzicht en tijdswinst bij certificeringen en andere compliance

 • SmartTrackers maakt je wegwijs in de norm: volg alle normeisen stap voor stap, met extra toelichting wat er wordt bedoeld
 • Duidelijk overzicht van de genomen en nog te nemen stappen
 • Stop met delen van losse Word en Excelbestanden, met risico op fouten, zoekraken en gedoe met versiemanagement
 • Bouw een ijzersterk dossier op met alle documenten in één omgeving
 • Voeg eenvoudig bewijslast en labels toe voor herleidbaarheid en toetsing door de auditor
 • Voer een dialoog met collega’s en de auditor over afwijkingen en correcties via een handig vraag- antwoordspel dat automatisch wordt gelogd
 • Volledig automatische scoreberekening

Werk samen in de keten

 • Vraag je leveranciers naar hun duurzaamheidsbeleid of andere relevante zaken
 • Geef scores per vraag
 • Publiceer scores op een dashboard
 • Vergelijk gemakkelijk alle leveranciers
 • Voer een dialoog met je leverancier om gezamenlijk tot betere prestaties te komen

Mis je toch nog iets? Vraag het ons! Dankzij onze uitgebreide configuratiemogelijkheden is de kans groot dat we je evengoed van dienst kunnen zijn

Neem contact met ons op