Greenhouse Gas Protocol als meest gangbare methodiek

Het internationale Greenhouse Gas Protocol (GHG-P) is de meest gangbare methodiek om CO2-uitstoot te meten en te sturen op vermindering. Het vormt de basis voor vele normeringen, waaronder de Europese CSRD en de CO2-prestatieladder.

SmartTrackers brengt het Greenhouse Gas Protocol terug tot de essentie

Reken alles om naar CO2

SmartTrackers rekent je verbruikte gas, afgenomen stroom, gereden kilometers en alle relevante parameters uit scope 1, 2 en 3 volgens de juiste emissiefactoren om naar een hoeveelheid CO2.

Stuur op verbetering

Verkrijg helder inzicht in je footprint, stel concrete doelen op, reken maatregelen door en monitor je voortgang.

Geschikt voor een dynamische werkelijkheid

Verandert er iets over de tijd of werk je met verschillende conversiefactoren tegelijk omdat je divisies hebt in meerdere landen? SmartTrackers corrigeert hiervoor.

De scopes van het Greenhouse Gas Protocol

GHG-P verdeelt uitstoot van broeikasgassen in drie categorieën in de waardeketen:

Scope 1: alle uitstoot die je organisatie direct veroorzaakt, bijvoorbeeld door gas te verbranden of diesel te verbruiken.
Scope 2: de uitstoot die je organisatie veroorzaakt door energie te verbruiken die elders is opgewekt, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale.
Scope 3: alle overige indirecte emissies in de keten, bijvoorbeeld van afval of toeleveranciers.

Op basis van concrete praktijkvoorbeelden heeft SmartTrackers ons geholpen met een heldere ketenanalyse. Helder en duidelijk.

J. van Huizen Groenvoorzieningen