Sustainable Development Goals en ESG reporting

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 doelen waar alle leden van de Verenigde Naties zich aan hebben gecommitteerd, met het doel om vrede en welvaart te bereiken en behouden voor mensen en planeet.

ESG staat voor ‘environmental, social en governance’, oftewel milieu, maatschappij en goed bestuur. Financiers en consumenten vragen organisaties steeds vaker naar ESG scores en op welke manier zij bijdragen aan de SDGs. De software van SmartTrackers maakt de impact van jezelf en leveranciers inzichtelijk, ondersteunt de besluitvorming om continu te verbeteren en maakt het eenvoudig om extern te rapporteren.

SmartTrackers maakt SDG en ESG score concreet

Een krachtig stuursysteem

Ontvang een heldere situatieschets, identificeer verbeterpotentieel, werk aantoonbaar aan verbeterinitiatieven en rapporteer over voortgang.

Geschikt voor alle niet-financiële KPIs

Definieer zelf je indicatoren, of maak gebruik van onze uitvoerige bibliotheek met niet-financiële KPIs.

Werk samen met leveranciers

Toets overzichtelijk of toeleveranciers voldoen aan de criteria die je hebt bepaald, en werk samen aan verbeterinitiatieven.

Meer over SDG en ESG

SDGs en ESG omvatten niet-financiële thema’s om de gevolgen van de bedrijfsvoering op milieu, mens en maatschappij te kunnen beoordelen.

ESG verwerkt in standaarden

Hoewel de termen ESG en SDG inmiddels gemeengoed zijn geworden, bestaat er geen eenduidige manier waarop bedrijven dit meten of erover rapporteren. Wel verwerken diverse standaarden en wet- en regelgeving de onderdelen in hun operationalisaties. Denk bijvoorbeeld aan de CSRD, International Sustainability Standards of MVO-Prestatieladder.

 

SmartTrackers volgt veranderingen op het gebied van regelgeving snel op met wijzigingen of nieuwe functionaliteiten in het pakket.

Royal Reesink

SmartTrackers geeft ons helder en fijnmazig inzicht in onze duurzaamheidsgegevens en is een cruciale tool voor ons om doelen te stellen en ze te bereiken.

Visma