Corporate social responsibility als business opportunity

In- en externe stakeholders vragen steeds vaker om aan te tonen dat je duurzaam en verantwoord werkt. Op bedrijfsniveau, maar soms ook per dochteronderneming of afdeling. Niet altijd eenvoudig, zeker als je een internationaal opererend bedrijf bent, met lokale bijzonderheden.

Toekomstbestendige bedrijven zien dit niet als een last, maar als een kans om een zichtbare rol te spelen in de transitie naar de nieuwe economie, te innoveren en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

SmartTrackers geeft je houvast

Met SmartTrackers houd je zelf de regie over je duurzaamheidsprogramma en certificeringsprocessen, op een manier die bij je bedrijfsvoering past.

Vraag een demo aan

SmartTrackers is volledig

SmartTrackers berekent je maatschappelijke impact, helpt actiegericht om deze te verbeteren, om je overzichtelijk te certificeren op normen en standaarden, en geeft je alles wat je nodig hebt om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Lees meer over de software

SmartTrackers past bij je bedrijfsvoering

Zinvolle besluitvorming

Uitgebreide managementinformatie die grip geeft op besparingspotentieel en business cases.

Efficiënte externe verantwoording

Alle grafieken en rapportagetemplates die je nodig hebt en volledige dossier- en bewijsvoering voor audits.

Stuurt op het juiste niveau

Verzamel data en stuur op het juiste niveau aan, terwijl SmartTrackers alles betrouwbaar geconsolideert.

Geen probleem als er iets verandert

Verandert de samenstelling van je bedrijf of gelden er andere emissiefactoren in het land van een dochteronderneming? Geen probleem. SmartTrackers corrigeert hiervoor.

Gebruik SmartTrackers voor relevante standaarden

SmartTrackers is marktleider in de CO2-prestatieladder.

Gebruik SmartTrackers onder meer voor:

 CO2-prestatieladder   CSRD    SDGs / ESG   Regelgeving rondom woon-werk en zakelijk verkeer 
 EED (Energy Efficiency Directive)   ISO 9001   ISO 14001   ISO27001 

SmartTrackers gaf ons informatie om zinvol te verduurzamen. Zo deed SmartTrackers ons inzien dat één rol cadeaupapier tot drie keer zijn gewicht in CO2-uitstoot veroorzaakt. Inmiddels hebben we een patent op een folieloze rol cadeaupapier. Een lagere kostprijs, lager energieverbruik en minder afval: door verduurzaming zijn wij concurrerender.

IG Design