Veelgestelde vragen

Deze pagina beantwoordt een aantal veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag of wil je meer toelichting?

Neem contact met ons op

Algemeen inhoudelijke vragen

 • Hoe werken de scopes van het Greenhouse Gas Protocol?

  Het Greenhouse Gas Protocol verdeelt de uitstoot van broeikasgassen in drie categorieën in de waardeketen:

  Scope 1 voor uitstoot die je direct veroorzaakt
  Scope 2 voor uitstoot die je veroorzaakt door energie te verbruiken die elders is opgewekt
  Scope 3 is voor alle overige indirecte emissies in de keten.

  Lees hier meer over het Greenhouse Gas Protocol.

   

 • Welke eisen worden er gesteld vanuit de CSRD?

  De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht bedrijven om hun impact op milieu en maatschappij inzichtelijk te maken, te verbeteren en dit te laten auditen.

  Lees hier meer over de CSRD en hoe SmartTrackers deze wetgeving ondersteunt.

   

Inhoudelijke vragen in relatie tot SmartTrackers

 • Welke methodieken hanteert SmartTrackers

  Onze bibliotheek bevat meerdere methodieken en is makkelijk uit te breiden met nieuwe methodieken. Laat ons dus gerust weten wat je nodig hebt.

  Wij zien echter dat de meeste standaarden en normeringen zijn gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol. Deze hanteren wij dus het vaakst. Per land zijn er soms interpretatieverschillen over deze methodiek. SmartTrackers houdt daar rekening mee.

  Lees hier meer over verschillende standaarden.

   

 • Welke emissiefactoren hanteert SmartTrackers?

  SmartTrackers heeft een uitgebreide bibliotheek met de meest gangbare emissiefactoren. Deze is makkelijk uit te breiden of aan te passen aan je eigen situatie, indien nodig.

  Emissiefactoren veranderen soms over de tijd heen, bijvoorbeeld door de introductie van nieuwe technologie of nieuwe inzichten. SmartTrackers maakt dit transparant en corrigeert berekeningen op verantwoorde wijze, zodat je altijd betrouwbare trendlijnen hebt.

  Lees hier meer over de functionaliteiten van SmartTrackers.

   

 • Welke data heb ik nodig om SmartTrackers te kunnen gebruiken?

  Wij adviseren om te starten met de data die je beschikbaar hebt op de meest logische posten (bv. Energieverbruik, mobiliteit) en vanuit die startpositie verder te groeien.

  Het is beter om te starten met minder data dan om te laat te starten met volledige data. We hebben een zeer uitgebreide bibliotheek met sjablonen, en daarnaast kun je ook zelf meters aanmaken.

  Welke data precies nodig is, is afhankelijk van je eigen ambitie en aan welke normen je wil voldoen.

   

Vragen over SmartTrackers functionaliteiten

 • Hoe bepaalt SmartTrackers de doelstellingen?

  De KPIs waarop je wilt sturen bepaal je volledig zelf. SmartTrackers heeft een uitgebreide bibliotheek om uit te putten, maar de flexibele inrichting maakt het mogelijk om je eigen ambities te bepalen.

  Lees hier meer over de functionaliteiten van SmartTrackers.

   

 • Hoe alloceer ik de uitstoot per afdeling, dochteronderneming en centraal niveau?

  SmartTrackers volgt je organisatiestructuur. Het is mogelijk om op welk gewenst niveau rechten en rollen te verdelen, data in te voeren, doelen vast te stellen en te monitoren, en deze op centraal niveau te consolideren.

  Ook als de organisatie over de tijd verandert, bijvoorbeeld door een fusie of door groei, corrigeert SmartTrackers hiervoor.

  Lees hier meer over de functionaliteiten van SmartTrackers.

   

Vragen over implementatie en veranderingen

 • Hoe ziet de implementatie van SmartTrackers eruit?

  Wij configureren het systeem zodanig, dat het goed bij je organisatiestructuur past. Na een startafspraak met onze deskundige collega’s, kun je zelf aan de slag met behulp van een concreet stappenplan. Kom je er even niet uit? Onze helpdesk helpt je graag verder.

  Lees hier meer over ondersteuning door SmartTrackers.

   

 • Waarom zou ik mij NU actief bezig moeten houden met CO2-reductie?

  Degelijke sturing op duurzaamheid maakt je organisatie toekomstbestendig. Naast toenemende wet- en regelgeving om gezamenlijk de klimaatdoelen te behalen, vragen opdrachtgevers, financiers en medewerkers hier steeds vaker naar. Bovendien bespaar je kosten als je energie bespaart, en maakt het creativiteit lost om innovatiever te werken.

  Tijdig beginnen maakt het mogelijk om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen, zodat aanpassingen in processen en bedrijfsvoering natuurlijker bij de organisatiestrategie passen in plaats van op een onhandig moment worden opgelegd.

   

 • Hoe motiveer ik iedereen in organisatie zodat we echt samenwerken aan het behalen van de doelen?

  SmartTrackers ondersteunt de workflow om samen te werken met collega’s, bijvoorbeeld om taken te verdelen. Ook is het eenvoudig om dashboards te delen, waardoor doelstellingen en de voortgang transparant zijn. Dit motiveert.

  Lees hier meer over de functionaliteiten van SmartTrackers.

   

 • Hoe verwerkt SmartTrackers veranderingen in mijn organisatie, bijvoorbeeld groei of fusie?

  SmartTrackers volgt je organisatiestructuur. Het is mogelijk om op welk gewenst niveau rechten en rollen te verdelen, data in te voeren, doelen vast te stellen en te monitoren, en deze op centraal niveau te consolideren.

  Ook als de organisatie over de tijd verandert, bijvoorbeeld door een fusie of door groei, corrigeert SmartTrackers hiervoor.

  Lees hier meer over de functionaliteiten van SmartTrackers.

   

Technische vragen

 • Met welke bronsystemen kan ik koppelen?

  Als onderdeel van Visma werken wij aan diverse technische koppelingen, met name met financial accountingsystemen. Ook diverse andere technische koppelingen zijn mogelijk.

  Vaak is een .csv import echter kostenefficiënter, omdat voor het managementsysteem SmartTrackers geen detaildata of hoogfrequente data nodig is. SmartTrackers ondersteunt .csv imports en onze helpdesk is beschikbaar om aanvullend te assisteren indien nodig.

   

Vragen over privacy & security

Overige vragen