Voldoe doeltreffend aan normen en verplichtingen

SmartTrackers is een uitstekend hulpmiddel om vlot en doeltreffend te voldoen aan vele normen. Of het nu gaat om externe transparantie, energiebesparing, arbeidsveiligheid, duurzaam inkopen of CO2.

Vraag een demo aan

SmartTrackers ondersteunt vele normen en initiatieven

Naast onze meest voorkomende standaarden, vindt u hieronder een opsomming van een aantal andere standaarden waar SmartTrackers u bij ondersteunt:

EED (energy efficiency directive)

Volgens deze EU-richtlijn moeten grote bedrijven elke 4 jaar een EED-audit uitvoeren en daarvan verslag uitbrengen. Wanneer u voldoet aan de CO2-prestatieladder, voldoet u ook aan de EED-verplichting.

 

GRI (Global Reporting Initiative)

Een wereldwijde eenduidige manier om te communiceren over de duurzaamheidsimpact van organisaties. Een deel van GRI wordt ook opgenomen in de CSRD.

 

International Sustainability Standards

Standaarden waarmee bedrijven investeerders en andere deelnemers aan de kapitaalmarkten informeren over hun duurzaamheidsgerelateerde risico’s en kansen.

MVO prestatieladder

Een veelgebruikte certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bedoeld om duurzaam ondernemen concreet en objectief aantoonbaar te maken. De norm wordt sinds 2015 internationaal erkend en sluit goed aan bij de CO2-prestatieladder.

Safety Culture Ladder (voorheen veiligheidsladder)

Een instrument om het veiligheidsbewustzijn binnen bedrijven te vergroten met als doelen: minder onveilige situaties, minder incidenten en minder schade en verzuim.

VCA certificaat

Met een VCA check laat je zien dat je veilig, gezond en duurzaam werken belangrijk vindt. Het is vooral bedoeld voor bedrijven die risicovol werk doen of in een risicovolle omgeving werken, zoals op bouwplaatsen en industriële installaties.

Regelgeving rondom woon-werk en zakelijk verkeer

Aanstaande wetgeving beoogt de uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer inzichtelijk te maken. Tevens bevatten sommige CAO’s afspraken om mobiliteit op diverse brandstoffen anders te vergoeden.

Zelf een standaard?

Zit je gewenste standaard er niet tussen, of heb je er zelf één? Ons platform is erg flexibel, dus de kans is groot dat we je van dienst kunnen zijn.

Een sterk intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem, met een brede mogelijkheid aan output.

Visser & Smit Hanab