Privacyverklaring SmartTrackers

Versie: 7 mei 2024

SmartTrackers B.V., Van Marnixlaan 51, 3818 VB Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61117536, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SmartTrackers B.V.
Gorterplaats 11A
6531 HZ Nijmegen
+31 (0)24 2022680
info@smarttrackers.nl

Websitedomeinen

 • smarttrackers.nl
 • co2m-chart-exporting.herokuapp.com
 • clubvan49.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SmartTrackers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smarttrackers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SmartTrackers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in onze applicaties en deze te kunnen blijven gebruiken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om onze website en applicaties te verbeteren.

Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming

SmartTrackers B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SmartTrackers B.V.) tussen zit.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk

SmartTrackers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 1 jaar in verband met onze backup-procedures.

Delen van persoonsgegevens met derden

SmartTrackers B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SmartTrackers B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Een overzicht van derden waarmee wij gegevens delen voor onze applicaties, vindt u op het Visma Trust Centre:

Hieronder volgt een overzicht van derden waarmee wij gegevens delen voor smarttrackers.nl:

Dienst Gedeelde persoonsgegevens Doel
Stuurlui Online Marketing B.V. IP-adres. Verzoeken afhandelen tijdens het navigeren op de website.
Stuurlui Online Marketing B.V. Bij invullen contactformulier of demo aanvraag:
naam, e-mailadres, telefoonnummer.
Contact opnemen met de websitebezoeker om de ingestuurde vraag of demo-aanvraag te beantwoorden.
Google Analytics (Google Inc.) IP-adres. Analyse van de activiteit van bezoekers op de website.
Vimeo (Vimeo Inc.) IP-adres. Opvragen van videospeler voor het weergeven van de video’s op onze website.
Microsoft Clarity (Microsoft Corporation) IP-adres. Analyse van de activiteit van bezoekers op de website.

Hieronder volgt een overzicht van derden waarmee wij gegevens delen voor clubvan49.nl:

Dienst Gedeelde persoonsgegevens Doel
TransIP (TransIP B.V.) IP-adres. Verzoeken afhandelen tijdens het navigeren op de website.
TransIP (TransIP B.V.) Bij invullen contact formulier:

Naam, e-mailadres, inhoud van de vraag.

Contact opnemen met de websitebezoeker om de ingestuurde vraag te beantwoorden.
Google Analytics (Google Inc.) IP-adres. Analyse van de activiteit van bezoekers op de website.

Hieronder volgt een overzicht van derden waarmee wij gegevens delen voor onze organisatie:

Dienst Gedeelde persoonsgegevens Doel
MoneyBird (MoneyBird B.V.) Facturatiegegevens zoals: Naam aanvrager, e-mailadres, telefoonnummer. Het opmaken van facturen, bijhouden van betalingen en het bijhouden van de financiële administratie.
Visma Connect Facturatiegegevens zoals: Naam aanvrager, e-mailadres, telefoonnummer. Financiële administratie.
Trello (Atlassian PTY Ltd) Naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens van contactpersonen. Bijhouden interne administratie, verslaglegging en voortgang consultancytrajecten.
Google workspace (Google Mail, Google Calendar, Google Docs, Google Inc.). Naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens van contactpersonen. Communicatie tussen medewerkers van SmartTrackers B.V. en klanten (of potentiële klanten) via e-mail. Bijhouden gegevens contactpersonen en ingeplande afspraken. Notities en notulen uitwerken.
Campaign Monitor (Campaign Monitor Pty Ltd). Naam, e-mailadres en IP-adres. Opstellen en versturen van nieuwsbrieven.
Slack (Slack Technologies, LLC) Naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens van contactpersonen. Communicatie tussen medewerkers van SmartTrackers B.V.

Cookies

In onze applicaties gebruiken wij alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw gebruikersaccount in onze applicaties. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smarttrackers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SmartTrackers B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

SmartTrackers B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SmartTrackers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@smarttrackers.nl. SmartTrackers B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om het moeilijker te maken voor anderen om vanuit onze domeinnaam (smarttrackers.nl) e-mails te versturen, die bijvoorbeeld virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (smarttrackers.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • De gegevens op de machines van de medewerkers van SmartTrackers B.V. zijn versleuteld opgeslagen (full-disk encryption). Bij verlies of diefstal kunnen deze gegevens daardoor niet ingezien worden door onbevoegden.
 • Medewerkers van SmartTrackers B.V. gebruiken bij diensten van derden zo veel mogelijk twee-traps-verificatiemethoden om in te loggen.
 • Regelmatig updaten van onze software en webapplicatie-framework zodat mogelijke (security-)bugs snel verholpen zijn.