ISO 27001

SmartTrackers is ISO27001 gecertificeerd!

Het informatiebeveiligingsmanagement van SmartTrackers is sinds 11 maart 2022 ISO 27001 gecertificeerd! Dat houdt in dan ons Information Security Management System (ISMS) voldoet aan de eisen van de ISO 27001 norm. Het ISMS zorgt ervoor dat de werkwijze van SmartTrackers rondom informatiebeveiliging werkt op basis van een proces waar continue verbeteren centraal staat. Dit managementsysteem heeft namelijk een Plan-Do-Check-Act-methode als basis. Daardoor is de informatie van onze klanten veilig.

 

Certificaat

Op 11 maart 2022 hebben wij het ISO 27001 certificaat ontvangen van onze certificerende instantie DigiTrust B.V. en daarmee voldoen wij aan de eisen gesteld aan norm NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020. Het Certificaat is geregistreerd on het nummer: DGT271721103.

Bekijk hier ons certificaat

 

Beleidsverklaring

SmartTrackers heeft beleid opgesteld voor verschillende onderdelen van de bedrijfsprocessen. Hiermee zorgen we dat we voorbereid zijn voor allerlei situaties die mogelijk een effect kunnen hebben op informatieveiligheid. Lees hier onze informatiebeveiligingsbeleidsverklaring

 

Verklaring van toepasselijkheid (VVT)

Als onderdeel van de ISO 27001:2017, heeft SmartTrackers ook aangegeven welk van de 114 referentiebeheersmaatregelen van toepassing zijn op ons bedrijf. Dat is na te gaan in de verklaring van toepasselijkheid.

 

We gebruiken SmartTrackers Assessments om gecertificeerd te raken

Om het proces van voorbereiding voor de ISO27001 norm en het onderhouden van het ISMS te vergemakkelijken, maken we gebruik van onze SmartTrackers Assessments applicatie. In de Assessments applicatie kunt u uw volledige ISO 27001 dossier opbouwen (inclusief aanwijzingen zodat u direct begrijpt wat er met een vraag wordt bedoeld) en dat eenvoudig voorleggen aan de auditor, directie, en de certificeerder.

Vraag een demo aan als u wilt weten hoe dit voor uw bedrijf kan werken.

 

Vragen

Voor vragen rondom informatiebeveiliging kunt u per e-mail contact opnemen met onze informatiebeveiligingsfunctionaris (ISO) op het volgende e-mailadres: iso@smarttrackers.nl.