EU Green Deal: een korte uitleg over de CSRD

Waar komt de CSRD vandaan? Wie moet er rapporteren? Wat betekent ‘dubbele materialiteit’, ‘ketenverantwoordelijkheid’ en ‘stakeholderanalyse’ binnen de CSRD? En hoe ga je aan de slag? Allemaal vragen die spelen door de komst van de CSRD. In dit blog gaan we in op deze vragen en geven we jou meer inzicht in deze nieuwe Europese wetgeving.

Waar komt de CSRD vandaan?

De wens van Europa is om een klimaatneutraal continent te zijn, zodat de opwarming van de aarde beperkt wordt. Om dat te realiseren is er een Green Deal gemaakt en de CSRD is een onderdeel van die Green Deal. ‘Bedrijven spelen een grote rol’ is natuurlijk een veelgehoorde leus als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. En hoewel we het liever anders zien: het is wel zo. Bedrijven kunnen écht grote impact maken.

De CSRD is erop gericht om investeringen in duurzame bedrijven te stimuleren, zodat zij aan de slag kunnen met duurzame innovatie. Een groot onderdeel daarvan is transparantie. Tot nu toe was er geen richtlijn voor het maken van ESG rapportages, waardoor vergelijken moeilijk was. De CSRD is daar het instrument voor geworden. Het is een duidelijker en dwingender kader voor ESG rapportage. Het verschil met eerdere vormen van rapportageverplichting is dat je nu ook moet aantonen en onderbouwen wat je doelstellingen zijn en hoe je die gaat bereiken. Die transparantie is dus niet het enige voordeel van de nieuwe manier van rapporteren, het legt ook een fundament waar je het duurzaamheidsbeleid op kan bouwen.

Wie moet er rapporteren?

In dit overzicht hebben we op een rij gezet wie wanneer moet gaan rapporteren:

3 bekende termen binnen de CSRD uitgelegd

Er zijn veel termen die worden gebruikt in de CSRD. Dit zijn drie bekende termen:

  • Dubbele materialiteit
  • Ketenverantwoordelijkheid
  • Stakeholderanalyse

Dubbele materialiteitsanalyse

Dubbele materialiteitsanalyse onderzoekt wat jouw impact op de omgeving is (impact materialiteit) en wat de impact van de omgeving is op jou (financiële materialiteit). Uit deze analyse komen dan de onderwerpen waarop jij moet rapporteren.

Ketenanalyse

Bij ketenverantwoordelijkheid gaat het over verder kijken dan je eigen acties. Wat doen je leveranciers? Wat stoten die uit? Hoe heeft dat impact op jou? Wat kun je hier vervolgens verbeteren?

Stakeholderanalyse

Dit is een analyse die je voor de CSRD uit moet voeren. Hierbij kijk je naar welke stakeholders mogelijk veel impact ondervinden van de activiteiten van jouw bedrijf en vice versa. Denk bijvoorbeeld aan omwonenden, jouw klanten, of investeerders.

Waarover moet je dan rapporteren?

Er zijn binnen de CSRD 10 ESG thema’s, die worden de topical standards genoemd:

Bij elk materieel thema moet je rapporteren over je strategie, risicomanagement, beleid, meetbare doelen, actieplannen en hulpbronnen, en je KPI’s. Over welke topical standards je moet rapporteren, komt uit je dubbele materialiteitsanalyse.

Hoe ga je aan de slag?

  1. De eerste stap is het doen van een materialiteits- en stakeholderanalyse. Je stelt dan een lijst op met potentieel relevante topical standards, die je verifieert met interne en externe stakeholders.
  2. Dan ga je aan de slag met het identificeren van de rapportageverwachtingen voor elk thema.
  3. Als derde inventariseer je wat je al aan data hebt op de materiële thema’s. Zo kom je ook achter je data gaps, oftewel waar je nog data mist.
  4. Daarna ga je aan de slag met het maken van actieplannen voor het invullen van die gaten. Dit is het startsein voor dataverzameling om te gaan voldoen aan de CSRD.

SmartTrackers en de CSRD

We werken hard aan het verwerken van de CSRD in SmartTrackers, zoals je kan zien in onze roadmap. Wij werken hierin samen met partners, die jouw bedrijf ook hands-on advies kunnen geven.

Heb je nog vragen over hoe we je kunnen helpen? Dan is de beste stap het aanvragen van een demo. Vraag er daarom vrijblijvend een aan:

Vraag hier een demo aan