CO2-Prestatieladder als duurzaamheidsinstrument

De CO2-Prestatieladder is een norm die veel wordt ingezet als gunningsinstrument bij aanbestedingen met het doel om:

  • CO2-uitstoot inzichtelijk te maken
  • Reductiebeleid transparant te maken
  • Organisaties te laten participeren in initiatieven die uitstoot in de hele waardeketen verminderen

SmartTrackers brengt de CO2-Prestatieladder terug tot de essentie

Pak de eisen praktisch aan

Dankzij automatische berekeningen, sjabloonrapportages en een handig vraag-antwoordspel met bruikbare toelichtingen verdwaal je niet in het reglement en is externe verantwoording een peulenschil.

Weet waar je staat en waar je naartoe gaat

Stel een CO2-voetafdruk op, maak analyses van de beste besparingskansen en neem beslissingen over maatregelen op basis van cijfers en voorspellingen.

Voldoe automatisch aan eis om deel te nemen aan initiatieven

SmartTrackers is oprichter van de Club van 49, waarmee je automatisch actief deelneemt aan een initiatief rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten (eis 3D).

 

Reeds honderden bedrijven gecertificeerd

De software van SmartTrackers heeft inmiddels honderden bedrijven ondersteund in het behalen van hun co2 prestatieladder certificering: of het nu gaat om niveau 3 of trede 5, en of je organisatie nu 1 of 5000 FTE telt. Je bent dus in goed gezelschap.

Wij zagen bij opdrachtgevers en collega-aannemers dat certificering een duidelijk toegevoegde waarde heeft. Het is zelfs niet ondenkbaar dat Groothuis in de toekomst niet meer zou kunnen inschrijven op een opdracht, als we niet gecertificeerd zouden zijn. SmartTrackers bleek voor onze certificering een gebruiksvriendelijk middel om onze CO2-uitstoot heel snel inzichtelijk te maken.

Groothuis Bouwgroep

Meer over de CO2-Prestatieladder

Ruim 150 opdrachtgevers (waaronder Rijkswaterstaat, ProRail en diverse ministeries, gemeenten, provincies, en ook steeds meer internationale organisaties) gebruiken de CO2-Prestatieladder als gunningscriterium bij aanbestedingen.

Grotere kans op gunning en vrijstelling EED

Je maakt dus meer kans om een opdracht te mogen verzorgen voor deze opdrachtgevers, wanneer je je certificeert op de CO2-Prestatieladder. Bovendien sijpelt dit hulpmiddel voor duurzaam inkopen steeds meer door van hoofdaannemers naar onderaannemers, waardoor steeds meer bedrijven zich laten certificeren. Bijkomend voordeel is dat gecertificeerde bedrijven zijn vrijgesteld voor de Europese energierichtlijn EED, omdat je daar automatisch aan voldoet.