CO2-Prestatieladder

logo CO2-PrestatieladderElk jaar koopt de Nederlandse overheid voor 73 miljard euro aan diensten en producten. De CO2-Prestatieladder helpt haar om dit zo duurzaam mogelijk te doen.

Vrijstelling voor EED

Op dit moment gebruiken 75 opdrachtgevers (waaronder Rijkswaterstaat, ProRail en diverse decentrale overheden) de CO2-Prestatieladder als gunningscriterium bij aanbestedingen. Er zijn ruim 800 organisaties gecertificeerd. Daarmee is de CO2-Prestatieladder het meest succesvolle hulpmiddel voor duurzaam inkopen. De volledigheid van het instrument blijkt ook uit het feit dat certificering leidt tot vrijstelling voor de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Deze vrijstelling en het voordeel bij aanbestedingen zijn belangrijke redenen voor certificering. Bovendien laat u met een professionele CO2-boekhouding zien hoe u bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Want dát is natuurlijk het uiteindelijke doel: het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De essentie: weten waar u staat

logo CO2-PrestatieladderHet lastige van de meeste serieuze normen is dat ze al snel complex worden. De essentie van de CO2-Prestatieladder is echter relatief eenvoudig. U wilt weten waar u staat door periodiek een CO2-footprint op te stellen, u wilt een duidelijk doel hebben, u maakt analyses van de beste besparingskansen en u laat de directie hierover een besluit nemen. Dat proces herhaalt u vervolgens steeds opnieuw.

Op niveau 4 en 5 stelt de CO2-Prestatieladder aanvullende eisen, zoals een analyse van uw bedrijfskolom. Maar ook hier is het doel: continu verbeteren.

Optimale ondersteuning door SmartTrackers

Door dit verbeterproces slim te ondersteunen, brengt SmartTrackers de CO2-Prestatieladder terug tot de essentie. Dankzij onze automatische berekeningen, analyses en rapportages verdwaalt u niet in het reglement en kunt u zich focussen op de kern: het terugdringen van de CO2-uitstoot. Of het nu gaat om uw eigen bedrijfsprocessen of die van uw bedrijfskolom.