SmartTrackers en de CO2-Prestatieladder: handboek 4.0

In het voorjaar van 2024 komt het SKAO met handboek 4.0 voor de CO2-Prestatieladder. Dit handboek is resultaatgerichter dan zijn voorganger 3.1. De belangrijkste onderwerpen in deze versie zijn ambitie, scope 3 en monitoring.

Versie 4.0 neemt bijvoorbeeld ook niet-broeikasgassen mee, die vanaf dan verplicht zijn bij het berekenen van de footprint. Niet meer optioneel, zoals nu. Er is ook meer aansluiting met andere normen, zoals de klimaatdoelen van Parijs. De SKAO wil namelijk niet ‘gewoon’ meegaan met de tijd, maar vooruitstrevend zijn. Bedrijven moeten met het nieuwe klimaattransitieplan dat in de nieuwe versie staat, streven naar netto uitstoot 0 in 2050. Maar liever eerder. Met dit duidelijke en eenduidige plan wordt de tekst geschikt voor het toetsen door een auditor. Voor meer informatie over handboek 4.0 lees je hier verder. 

Met SmartTrackers volg je altijd de laatste CO2-Prestatieladder eisen

Voor SmartTrackers betekent het dat we onze applicaties gaan updaten naar handboek 4.0. SKAO verwacht klaar te zijn in het voorjaar van 2024. Tot die tijd certificeren we nog met handboek 3.1. Dat handboek 4.0 anders zal zijn, betekent niet dat het geen zin heeft om nu te certificeren. Dat heeft het wel. Er geldt nog steeds: Je kunt beter nu certificeren dan ermee wachten.

Hoe ondersteunt SmartTrackers haar klanten daarbij?

SmartTrackers helpt gebruikers met slagvaardig certificeren op de CO2-Prestatieladder. Met onze software stuur je op echt resultaat en het behalen van je doelen. De tools rekenen door waar je naartoe gaat, waardoor je kunt monitoren of je op de goede weg zit. Iets wat belangrijker zal worden in handboek 4.0. Binnen Scope 3 helpt SmartTrackers je door handige surveys in de Assessments tool. Je kunt je leveranciers bevragen en samen met hen verbeterpunten identificeren om verbeterplannen te maken. Je gebruikt die bij het in kaart brengen van wat je leveranciers doen. Dit kun je dan ook gebruiken bij het doorrekenen in de waardeketen. Met een vrijblijvende demo laten we je precies zien hoe dit in zijn werk gaat. Plan er hier een in:

Ik wil een demo