De CO2-Prestatieladder

Met de CO2-Prestatieladder breng je niet alleen je CO2-uitstoot in kaart, maar ook hoe je hier actief mee aan de slag gaat. Je ontwikkelt een CO2-managementsysteem met daarin je CO2-voetafdruk, doelstellingen en maatregelen. Het certificaat geeft je daarnaast een gunningsvoordeel.

Maar wat houdt de Ladder nu allemaal in?

Wij leggen het je kort uit en vertellen hoe onze software je erbij helpt.

De CO2-Prestatieladder in het kort

Voor de beste definitie van de Ladder luisteren we naar wat SKAO zelf zegt:

‘De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.’

De doelstellingen van de CO2-Prestatieladder zijn:

 • Inzicht krijgen in je energieverbruik en CO2-uitstoot van je organisatie
 • Je CO2- uitstoot daadwerkelijk reduceren
 • Transparant zijn over hoe je gaat reduceren
 • Actieve participatie bij een sector- of keteninitiatief.

Waarom gaan voor een CO2-Prestatieladder certificaat?

Gunningsvoordeel

Er wordt steeds vaker van bedrijven gevraagd dat ze aantonen actief hun CO2-uitstoot te reduceren. Met een CO2-Prestatieladder certificaat laat je zien dat je hiermee bezig bent. Kun je dit niet, dan is de kans kleiner dat je de opdracht krijgt.

Inzicht

Je legt met de Ladder de basis voor het hele CO2- en energiegedeelte van E1 van de CSRD. Met SmartTrackers reken je de energieprestatie uit, waarmee volledige dekking is verzekerd voor E1.

EED vrijstelling

Met een CO2-Prestatieladder certificaat krijg je vrijstelling voor de EED. Het voordeel van de CO2-Prestatieladder in plaats van alleen de EED is dat je meer vrijheid krijgt om je eigen beleid te voeren.

De 4 belangrijkste kenmerken van de CO2-Prestatieladder:

 • Inzicht
 • Reductie
 • Transparantie
 • Participatie

In het uitvouwmenu hieronder kun je voor ieder van deze vijf gebieden lezen wat dat betekent voor de CO2-Prestatieladder:

 • Inzicht

  Voor je CO2-managementsysteem maak je een CO2-voetafdruk. Dit geeft je inzicht in je energieverbruik en de CO2-uitstoot van je organisatie.

  Het kan best dat je hier nooit eerder mee bezig bent geweest en niet goed weet waar je moet beginnen. De berg aan informatie moet immers gestroomlijnd worden, maar hoe? En welke informatie moet je dan precies hebben? Een goed softwaresysteem als dat van SmartTrackers kan daarin verschil maken, bijvoorbeeld door een inzichtelijk overzicht te bieden.

  Meer weten hierover? Kijk dan op onze software pagina.

   

 • Reductie

  De doelstellingen voor CO2-reductie uit je managementsysteem moeten ambitieus en realistisch zijn.

  Een goede start is om te kijken naar welke post voor de meeste CO2 uitstoot zorgt. Vervolgens zet je hier een doelstelling op. Deze maak je meetbaar, met een duidelijke procentuele reductie en deadline. Ga hiervoor in gesprek met de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn binnen jouw bedrijf.

  Met de doelstellingen die je dan formuleert ga je aan de slag. Om niet in een black box te zitten wat betreft de daadwerkelijke voortgang van die doelstellingen, is het belangrijk om tussentijds inzicht te hebben in de daadwerkelijke reductie. Deze voorspellingen kunnen worden gedaan in SmartTrackers Measurements.

   

 • Transparantie

  Transparantie over de plannen en acties is uiterst belangrijk. Je wil daad bij woord voegen. Anders haal je de ladder niet of vervalt je certificering bij de volgende audit. Je moet niet alleen laten zien dát je aan de slag bent gegaan met je CO2-reductie, maar ook hoe. Dit doe je door bewijs te verzamelen voor je statement en een rapportage te schrijven hierover. Maar welke vorm is daarbij de norm? En wat moet er in dat rapport staan?

  Door het beantwoorden van de vragen in SmartTrackers Assessments heb je alle informatie die in die rapportage moeten. Mét bewijs en inclusief visualisaties van voetafdrukken, doelstellingen en maatregelen die je in de eerdere stappen hebt gemaakt. Jij hoeft alleen nog maar de tekst aan te passen zodat die past bij jouw organisatie.

   

 • Participatie

  Voor de CO2-Prestatieladder is het ook belangrijk dat je actief participeert in een sector- of keteninitiatief. Dit is een samenwerking van bedrijven gericht op CO2-reductie. Veel gebruikers van SmartTrackers vullen dit in door lid te worden van de Club van 49, die door ons is opgericht. De Club van 49 organiseert informatiesessies en evenementen waarin CO2-reductie centraal staat. Lees meer op de website van de Club van 49.

   

De laatste stap voor een CO2-Prestatieladder certificaat

Als alle informatie op een rij staat kun je gaan voor het certificaat. Voorbereiden hiervoor kan ook in SmartTrackers met onze Assessments applicatie. Je doet daar onder andere een zelfbeoordeling, interne audit, directiebeoordeling en de externe audit. Wil je graag weten hoe onze software jou en je bedrijf helpt? Vraag dan een demo aan:

Demo Lees case studies van anderen

Wij zagen bij opdrachtgevers en collega-aannemers dat certificering een duidelijk toegevoegde waarde heeft. Het is zelfs niet ondenkbaar dat Groothuis in de toekomst niet meer zou kunnen inschrijven op een opdracht, als we niet gecertificeerd zouden zijn. SmartTrackers bleek voor onze certificering een gebruiksvriendelijk middel om onze CO2-uitstoot heel snel inzichtelijk te maken.

Groothuis Bouwgroep

Met SmartTrackers onderbouwen we concrete scenario’s met harde data. Enerzijds biedt het onze organisatie de goede inzichten om de juiste besluiten te nemen, eventueel tijdig bij te sturen en budget te alloceren voor maatregelen. Anderzijds levert deze efficiënte wijze van registratie en effectenmeting ons meer snelheid en meer werkgemak op om onze actieplannen te realiseren.

Croonwolter&dros

Op basis van concrete praktijkvoorbeelden heeft SmartTrackers ons geholpen met een heldere ketenanalyse. Helder en duidelijk.

J. van Huizen Groenvoorzieningen

SmartTrackers helpt Rijkswaterstaat om op een inzichtelijke en gestructureerde manier onze totale CO2-footprint te bepalen. Het werkt eenvoudiger en minder foutgevoelig dan Excel, omdat het automatisch de juiste en up-to-date CO2 conversiefactoren toepast. De flexibele manier van inrichten maakt het systeem bovendien toekomstbestendig voor uitbreidingen van onze monitoring.

Rijkswaterstaat

De applicatie bevalt boven verwachting. Bij de meeste softwareproducten is dit juist andersom.

Spaansen

Voor ons was de CO2-prestatieladder volledig nieuw. SmartTrackers heeft ons goed begeleid in het hele proces en proactief geholpen met het invullen van alle data van het softwarepakket, wat zeer intuïtief werkt. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking.

Commercieel directeur Vos Capelle, Bart van Kollenburg

Meer weten over de CO2-Prestatieladder?
Hier lees je ons laatste nieuws: