Wat is Scope 3 (en 1 en 2)?

Het Greenhouse Gas Protocol maakt onderscheid tussen scope 1, 2 en 3. Data voor scope 1 en 2 bij elkaar zoeken lukt meestal wel, maar dan komt Scope 3. Bij dit onderdeel ontstaan vaker vragen: Wat betekent het eigenlijk, en waarom is het zo belangrijk? En nog belangrijker, wat moet je ermee? In dit artikel leggen we het kort voor je uit.

Wat is scope 3 volgens het GHG?

Laten we eerst de basis leggen door te kijken naar het Greenhouse Gas Protocol (GHG-P). Het Greenhouse Gas Protocol is dé standaardmethode om broeikasgasemissies – zoals CO2-  te meten en te rapporteren. Een soort kompas dat algemeen wordt erkend. Vanuit het GHG wordt een duidelijke scheiding genoemd tussen scope 1 als ‘directe emissies’ en scope 2 en 3 als ‘indirecte emissies’.  Scope 2 emissies zijn verbonden aan je eigen verbruik, maar de emissie ervan is ergens anders. Een voorbeeld daarvan is de elektriciteit.

Scope 3: upstream en downstream emissies

Laten we dieper ingaan op Scope 3. In feite omvat Scope 3 alle emissies die ontstaan vóór of ná de kernactiviteiten van een bedrijf. Stel je voor, een bedrijf produceert potloden. Voordat deze potloden gemaakt kunnen worden, moeten grondstoffen zoals grafiet worden gedolven, bewerkt en naar het bedrijf worden verscheept. Dit noemen we ‘upstream’ Scope 3. Hierbij horen ook andere aankopen van het bedrijf, zoals kapitaalgoederen, vliegreizen en afvalverwerking, die essentieel zijn voor de potloodproductie.

Na het maken van de potloden volgen er nog activiteiten, bijvoorbeeld het transport naar de klant, het gebruik van het product en de verwerking van het product nadat het is gebruikt. Dit is  ‘downstream’ Scope 3.Scope 3 bestaat dus uit al deze upstream en downstream emissies.

Waarom zijn deze scopes zo belangrijk?

Alle drie de scopes zijn belangrijk voor het maken van een CO2-voetafdruk en om te zien waar je je emissies kunt verlagen. En dus waarmee jij het verschil kan gaan maken. Het is de meest gangbare methodiek voor normeringen en wet- en regelgeving rondom uitstoot van broeikasgassen, zoals de CSRD en de CO2 Prestatieladder.

SmartTrackers maakt scope 1, 2 en 3 inzichtelijk

De CO2-meters in de software van SmartTrackers zijn specifiek ontworpen rondom deze scopes zoals genoemd in het GHG-P. We faciliteren ook de samenwerking met ketenpartners voor betrouwbare scope 3 informatie en gezamenlijke verbetering. We brengen het Greenhouse Gas Protocol terug tot de essentie.

Natuurlijk vraag je je nu af hoe we dat precies doen. We kunnen het je vertellen, maar je kan het ook zelf zien. Wil je nu meer weten over hoe wij bijdragen aan duurzame emissiereductie? Ontdek het tijdens een demo.

Vraag hier een demo aan