Hoe ga je om met zelf opgewekte stroom en stroom terugleveren?

Zelf opgewekte stroom terugleveren aan het net en dit zo verrekenen in je market en location based berekeningen. Dat kan gewoon, toch? Helaas. Je mag de teruggeleverde stroom niet zomaar aftrekken van je ingekochte (grijze) stroom en terugleveren veroorzaakt z’n eigen problemen. 

Zelf stroom opwekken

Zelf stroom opwekken middels bijvoorbeeld zonnepanelen en dit gebruiken voor je bedrijf lijkt een gunstige optie. Helemaal midden op de dag wanneer zonne-energie het meest beschikbaar is. Technisch gezien gaat die zelf opgewekte stroom direct naar de eigen stroomverbruikers, wat uiteraard het voordeligst is. Er hoeft geen stroom ingekocht te worden en de energie wordt direct benut op de plek waar deze wordt opgewekt, wat meeweegt als je het wil laten tellen als groene stroom. Je zou denken dat je dit dan ook zo kan meenemen in je market based berekeningen, maar helaas ligt het ingewikkelder dan dat.

Marked based berekening onder druk

Voor de market based berekening mogen we de stroom nu nog verrekenen over een heel jaar, maar de redenatie hier achter staat onder druk. Door het grote succes van zonnepanelen is het niet meer een gegeven dat alle opgewekte stroom kan worden benut. Een kWh opgewekt op het midden van de dag bij een stralende zon is dus minder waard dan een kWh opgewekt met een gascentrale vroeg in de ochtend als alles nog wordt opgestart.

Stroom terugleveren

Waar dit onder andere mee te maken heeft is de transportcapaciteit van het Nederlandse energienet. Niet alle opgewekte energie kan tegelijkertijd worden teruggeleverd en er is ook niet altijd genoeg capaciteit beschikbaar om te leveren. Vergelijk het met de snelweg: als we met zijn allen tegelijk naar Rotterdam rijden, loopt het immers ook vast. Er wordt dus niet voor niks hard gewerkt aan het uitbreiden van het stroomnetwerk. Als we in Nederland steeds meer groene stroom willen gaan gebruiken, moet er nog veel gebeuren. Denk aan:

  • Het uitbreiden van het elektriciteitsnet
  • Vraag en aanbod beter bij elkaar laten komen door verbruikers aan te sturen afhankelijk van beschikbaarheid
  • Groene energie gebruiken op het moment dat de beschikbaarheid hoog is en bij schaarste juist afschakelen
  • Plaats zonnepanelen meer richting het zuidoosten of -westen. Zo kan er meer stroom worden opgewekt op de momenten dat er meer vraag is
  • Bufferen van stroom gedurende dag door inzet van accu’s

In bovenstaande grafiek is te zien dat op een zonnige dag, hier 18 maart 2024, zonne-energie overdag snel de andere bronnen voorbij gaat. Door aan de slag te gaan met punten zoals hierboven brengen we de gemiddelde location based stroomfactor berekening omlaag. Wat ook meehelpt is het blijven verhogen van het aandeel groene energie, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen.

Market based en location based berekenen

In bovenstaande tekst komen de termen ‘location based’ en ‘market based’ een aantal keer voor. Hoe ga je hiermee aan de slag en wat zijn de juiste berekeningen? Op deze vragen gaan we dieper in in dit blog. Heb je vragen en wil je met ons in gesprek? Je kan altijd contact met ons opnemen:

Demo aanvragen Contact