Market based? Location based? Deze twee zijn belangrijk voor goede berekeningen in je rapportage. En om ze te kunnen begrijpen, moet je weten wat het verschil is tussen grijze en groene stroom. 

Groene vs. grijze stroom

Groene stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Belangrijk daarbij is dat het opwekken gebeurt in het land waar het geleverd wordt. De leverancier moet dit ook verplicht garanderen zodat kan worden bewaakt dat er niet meer groene stroom wordt verkocht dan opgewekt. Dat zou onderbouwd moeten kunnen worden met de bijbehorende GVO-nummers. In de praktijk moeten we vaak erop vertrouwen dat de energieleverancier dit intern goed heeft ingeboekt. In Nederland wordt voor groene stroom (WTW) gerekend met 0 gram CO2/kWh. Dit is overigens niet geheel juist, want voor het Scope 3 gedeelte van de geleverde stroom zou dat circa 20 gram/kWh moeten zijn.

De emissiefactor voor de grijze stroom – waarbij grijze stroom niet is opgewekt uit hernieuwbare bronnen – wordt bepaald door de groene stroom af te trekken van de landelijke energiemix. Er blijft dan een grijze emissiefactor over voor de resterende bronnen.

Berekenen conform market based en location based

Ga je een berekening maken conform market based, dan neem je altijd grijs óf groen. Nooit beiden. Tenzij er géén market based waarde bekend is, want niet alle landen kennen een systeem van verkoop van groene stroom. Kies je niet expliciet voor groene stroom, dan reken je met de factor van grijze stroom. Market based kun je vertalen naar wat je inkoopt. Het is niet de bedoeling om zelf een factor samen te stellen gebaseerd op de energiemix van je leverancier. Die zegt vaak alleen iets over het gemiddelde van hun eigen energie portfolio.

Nu bestaat er ook de term location based vanuit het GHG-Protocol (GHG-P). Deze wordt ook uitgevraagd in bijvoorbeeld de CSRD. Location based is makkelijker te berekenen dan market based: woon je in Nederland? Dan neem je de gemiddelde CO2-emissiefactor van Nederland, wat het gemiddelde is van alle opwekmethoden die hier worden toegepast. Afgelopen jaren daalde deze factor door het groeiende aandeel groene stroom in de mix.

Hoe bereken je het totale stroomgebruik en de juiste emissiefactor?

Om te berekenen welke stroom je van elkaar mag aftrekken in een market based situatie, kun je deze berekening gebruiken:

Stroomverbruik = ingekocht + totaal opgewekt – teruglevering

Afhankelijk van of je de stroom als groen of grijs hebt ingekocht, zul je voor de teruglevering deze voor de CO2 gelijk moeten stellen zodat ze tegen elkaar wegvallen.

Voor een location based berekening geldt dat voor het opgewekte deel je met 0 mag rekenen, want de stroom is buiten de reguliere mix gebleven. Je laat daarbij teruglevering buiten beschouwing en verrekent die ook als 0, omdat je wil voorkomen dat je berekeningen beter uitvallen dan ze daadwerkelijk zijn. Er is dus een duidelijk voordeel als je uitgaat van location based om ervoor te zorgen dat je zo veel mogelijk opgewekte stroom zelf gebruikt en minder van het net hoeft te halen.

Kan dit worden berekend in SmartTrackers?

Jazeker! SmartTrackers is zo opgezet dat bij het invullen van het stroomverbruik direct market en location based berekeningen worden gemaakt. Heb je op een locatie ook zelf opgewekte stroom? Let dan op dat deze wordt berekend volgens de uitleg hierboven. Hoe je dit allemaal correct kan doen met onze software leggen we je graag uit. Neem daarom contact met ons op of vraag een demo aan:

Demo aanvragen Contact