SmartTrackers start samenwerking met Aannemersfederatie Nederland

De Aannemersfederatie Nederland (AFNL) is een landelijke koepel van brancheorganisaties in bouw en infra. De AFNL vindt het belangrijk dat de sector actief stuurt op duurzaamheid en maatschappelijke thema’s. Daarom is zij een samenwerking gestart met SmartTrackers.

Aannemersfederatie Nederland

AFNL behartigt de gezamenlijke belangen van autonome lidverenigingen, variërend van dak- en gevelspecialisten, aannemingsbedrijven en na-isolatiebedrijven tot betonboorbedrijven, steigerbouwers en sloopaannemers.

Deze branches staan allen voor de noodzaak om actief op duurzaamheid te sturen. De regelgeving neemt toe en soms is certificering – bijvoorbeeld voor de CO2-Prestatieladder – verplicht om met aanbestedingen te kunnen meedoen.

Om alle leden in deze uitdaging te faciliteren, heeft AFNL de samenwerking gezocht met SmartTrackers. Ons digitale platform maakt het eenvoudig om écht zicht te krijgen op emissiestromen, doelen en maatregelen en om de vereiste rapportages aan te leveren.

Speciale aanbieding

Bedrijven die zich aanmelden via hun branchevereniging kunnen gebruikmaken van een speciale aanbieding. De aangesloten verenigingen zijn: Gebouwschil Nederland, MKB Bouw, MKB Infra, Vereniging Kalkzandsteen Lijmbedrijven, VENIN, Boorinfo, VSB en Veras.

Vertegenwoordigt u ook een branchevereniging en wilt u meer weten?
SmartTrackers denkt graag met u mee hoe specifieke sectoren het beste kunnen worden ondersteund in duurzaamheidsvraagstukken. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.