SmartTrackers nu ook beschikbaar in het Frans

U kon al genieten van SmartTrackers Measurements in het Engels en Nederlands; sinds kort is daar het prachtige Frans bijgekomen. Dankzij deze aanvulling kunnen Waalse en Brusselse bedrijven makkelijker van de applicatie gebruik maken, nu ook Belgische overheden de CO2-Prestatieladder actief zijn gaan toepassen.

Ze doen dat in een pilotproject, waarin ze gezamenlijk 24 aanbestedingen uitzetten. Belgische bedrijven die beschikken over een certificaat op de CO2-Prestatieladder, genieten hierbij gunningsvoordeel, net zoals in Nederland gebruikelijk is. Zijn de resultaten van de pilot positief, dan zou de CO2-Prestatieladder ook in België wel eens dé norm voor CO2-reductie kunnen worden.

Uitgebreid vooronderzoek

De pilot vindt plaats op voorspraak van brancheorganisatie ADEB-VBA, vertegenwoordiger van de 65 grootste Belgische bouwbedrijven. ADEB-VBA vroeg in 2016 CO2logic om te onderzoeken of er in België animo was voor de CO2-Prestatieladder. Toen dat inderdaad het geval bleek, werd de praktische implementatie van de Ladder verder uitgewerkt in verschillende werkgroepen.

Mooie opstap naar meer

De tool biedt ondernemers ruimte voor creativiteit”, zegt Jan Janssen, projectleider bij CO2logic, in dit artikel van SKAO. “Ze kunnen zelf bepalen hoe ze hun CO2-footprint willen verkleinen. Dat slaat aan. Bedrijven zijn daardoor veel welwillender om met CO2-reductie aan de slag te gaan. Uiteindelijk gaan we naar een situatie waar CO2-reductie verplicht is, maar daar zijn we nog lang niet. Daarom is de CO2-Prestatieladder in de tussentijd een uitstekende tool om toch stappen te maken.

CO2logic is een internationaal adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, en sinds 2015 partner van SmartTrackers op de Belgische markt.