020-6763517 info@smarttrackers.nl

 Stuur duurzaamheid vanuit één applicatie

SMART TRACKERS

Measuring ambitions

Geschikt voor alle normen en methodieken

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

We komen graag bij u langs om te laten zien hoe het werkt.

Vraag demo aan

“Geen aparte tools of Excel sheets, maar alles bij elkaar in één applicatie”

“Maakt MVO eenvoudiger voor kleine en grote organisaties”

Direct inzicht, nu en in de toekomst

Plan en analyseer met duidelijke grafieken

Rapportage met slechts één druk op de knop

Intuïtief, eenvoudig en snel

Direct zelf aan de slag, dus geen tijdsverlies

Bespaar op interne en externe kosten

We komen graag bij u langs om te laten zien hoe het werkt.

Vraag demo aan

Over SmartTrackers

SmartTrackers is een innovatieve online applicatie waarmee duurzaamheid direct kan worden gemanaged”

SmartTrackers is een innovatieve online applicatie die direct inzetbaar is om uw duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Met onze applicatie haalt u eerder uw doelstellingen en kunt u zich focussen op uw eigen bedrijfsvoering. U bespaart direct kosten.

Als ondernemer heeft u te maken met veel regelgeving omtrent milieu en het zichtbaar maken van de bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid. Dat brengt veel administratief werk met zich mee. Te veel ingewikkelde berekeningen en foutgevoelige spreadsheets maken duurzaamheid doorgaans ingewikkelder dan het is. Samen met onze klanten ontwikkelden wij een op maat gemaakt pakket dat deze ingewikkelde materie sterk vereenvoudigt.

 

Als ondernemer heeft u te maken met veel regelgeving omtrent milieu en het zichtbaar maken van de bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid. Dat brengt veel administratief werk met zich mee. SmartTrackers is een innovatieve online applicatie die direct inzetbaar is om uw duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Met onze applicatie haalt u eerder uw doelstellingen en kunt u zich focussen op uw eigen bedrijfsvoering. U bespaart direct kosten.

 

Met SmartTrackers meet en managed u het totale duurzaamheidsbeleid van uw bedrijf. Het is gemakkelijk in gebruik en visualiseert in- en output in grafieken. Naar de achterliggende informatie kan direct worden doorgeklikt. U maakt een rapportage met slechts één druk op de knop. SmartTrackers kan gebruikt worden voor verschillende methodieken. Deze zijn al voor u ingericht. Om continu te blijven verbeteren kunt u verschillende bedrijfsonderdelen met elkaar vergelijken en bevindingen delen met anderen.

SmartTrackers helpt te sturen op resultaten.

Met SmartTrackers meet en managed u het totale duurzaamheidsbeleid van uw bedrijf. Het is gemakkelijk in gebruik en visualiseert in- en output in grafieken. Naar de achterliggende informatie kan direct worden doorgeklikt. U maakt een rapportage met slechts één druk op de knop. SmartTrackers kan gebruikt worden voor verschillende methodieken.

 

Functionaliteiten

Bedrijfsstructuur

 • Flexibele gelaagde bedrijfsstructuur opzetten
 • Verplaatsen van organisaties in de bedrijfsstructuur
 • Per bedrijfsonderdeel automatisch herberekenen en consolidatie van gegevens
 • Per bedrijfsonderdeel meetperiode flexibel in te richten
 • Per bedrijfsonderdeel permissies

Bedrijfs structuur

 • Flexibele gelaagde bedrijfsstructuur opzetten
 • Verplaatsen van organisaties in de bedrijfsstructuur
 • Per bedrijfsonderdeel automatisch herberekenen en consolidatie van gegevens
 • Per bedrijfsonderdeel meetperiode flexibel in te richten
 • Per bedrijfsonderdeel permissies toekennen

Meten van prestaties

 • Meerdere methodieken, normen en thema’s ingericht
 • Voor gedefinieerde meters, indicatoren per methodiek
 • Verschillende meetintervallen per norm, thema’s
 • Bewijslast toevoegen
 • Labels toevoegen
N

Assessments normeisen

 • Normvereisten standaard meegeleverd
 • Gemakkelijke assessment overzicht
 • Scores geven per assessment eis
 • Bewijslast toevoegen
 • Dialoog voeren met auditor
 • Afwijkingen en corrigerende maatregelen toevoegen

Duurzaam Inkopen

 • Vraag duurzaamheid uit in keten
 • ISO26000 en GRI compliant
 • Scores geven per vraag
 • Publiceer scores op dashboard
 • Vergelijk gemakkelijk alle leveranciers
i

Document management

 • Document management systeem toegevoegd
 • Documenten en links overal toe te voegen
 • Gemakkelijk overzicht van alle documenten en links
 • Snel filteren, zoeken en selecteren van documenten en links

 

/

Verbeterprogramma

 • Maatregelen acties en initiatieven toevoegen
 • Plannen van de verbeteringen in de tijd
 • Doelstellingen op elk niveau aanmaken
 • Alle verbetering in grafieken weergegeven
/

Verbeter programma

 • Maatregelen acties en initiatieven toevoegen
 • Plannen van de verbeteringen in de tijd
 • Doelstellingen op elk niveau aanmaken
 • Alle verbetering in grafieken weergegeven

Grafieken en rapportage

 • Analyse grafieken op alle niveaus
 • Verschillende doorsnijdingen
 • Rapportages flexibel aanmaken
 • Standaard rapportage meegeleverd
 • Eigen indicatoren maken van metingen, rekenen met indicatoren
 • Deze berekeningen in analyse grafieken weergeven en doorsnijden

Duurzaam inkopen

Gebruik SmartTrackers nu ook voor duurzaam inkopen. Samen met MVO Nederland  en de Maritieme sector ontwikkelden wij de Sustainable Procurement Tool. Met deze tool meet u de duurzaamheid van uw leveranciers in de keten en deelt u transparant de resultaten via een overzichtelijk dashboard.

De methodiek is gebaseerd op internationale standaarden, ISO 26000 en 20400 compliant en ook inzetbaar voor andere sectoren.

 

Methodieken

Met SmartTrackers heeft u een verscheidenheid aan methodieken in één applicatie; van de CO₂-Prestatieladder, EED, GRI, MVO Prestatieladder tot en met ISO 14001 en andere. Daarbij kunt ook de ‘diepte’ in. Alle methodieken zijn voor u ingericht en de meest gebruikte indicatoren zijn in een omvangrijke bibliotheek beschikbaar. Natuurlijk kunnen nieuwe indicatoren eenvoudig worden toegevoegd.

 

Kern van ons systeem is de Plan – Do – Check – Act cyclus. U kunt niet alleen meten en administreren, maar ook sturen, resultaten beoordelen en voldoen aan alle normen en methodieken. Met één druk op de knop maakt u een rapport volgens de door u gewenste methodiek. Dit rapport maakt certificering zeer gemakkelijk.

 

Energie, CO₂

CO₂Management is de basis voor alle duurzaamheidsmethodieken gericht op het terugdringen van de CO₂ uitstoot. Of het nu gaat om de CO₂-Prestatieladder, Lean and Green of de EED; leg de basis vast in de Smart Trackers applicatie en bepaal hoe u rapporteert voor interne en externe stakeholders.

logoc02Onze CO₂Management module is ontwikkeld door Smart Trackers.

Meer over CO2 Management

De CO₂-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder zie: SKAO

EED is de Europese Energie-Efficiency richtlijn. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Grote ondernemingen in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren.

Voor meer informatie over de EED zie: EED

Lean and Green is een stimuleringsprogramma op het gebied van duurzame mobiliteit voor bedrijven en overheid om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Voor meer informatie over Lean and Green zie: Lean & Green

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wanneer u nog twijfelt tussen GRI, ISO 26000 of de MVO Prestatieladder; Smart Trackers maakt de keuze eenvoudig. Door het meten en sturen onafhankelijk te maken van de methodiek kunt u gedurende het rapportageproces nog alle kanten op en de rapportages maken die u nodig heeft.

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. De missie van GRI is om duurzaamheidsverslaggeving voor alle organisaties – ongeacht omvang, sector of locatie – zo routinematig en vergelijkbaar te maken als financiële verslaggeving.

Voor meer informatie over GRI zie: GRI

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. ISO 26000 is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering

Voor meer informatie over ISO 26000 zie: ISO 26000

 

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt er een afweging gemaakt tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. De MVO Prestatieladder is een Management systeem en certificatienorm voor MVO. Het certificaat maakt uw duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.

Voor meer informatie over de MVO Prestatie ladder zie: MVO Prestatieladder

Veiligheid

Een duurzaamheidsthema als veiligheid is nooit klaar. Wellicht nog belangrijker dan bij de andere duurzaamheidsthema’s is de het borgen van de veiligheidscultuur in de organisatie. Of het nu gaat om VCA of de Veiligheidsprestatieladder. Gebruik Smart Trackers om deze cultuur vast te leggen.

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn; voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers.

Voor meer informatie over de Veiligheidsladder zie: Veiligheidsladder

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor meer informatie over VCA zie: VCA

Milieu

De gangbare ISO 14001-norm voor milieubeleid lijkt ingehaald te worden door nieuwe duurzaamheidsnormeringen. Verander het enigszins statische karakter van de ISO 14001 van inzicht naar concreet verbeteren met de Smart Trackers applicatie.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid in de bouw wordt zichtbaar in het opgeleverde product. Hoe leg je op een handige manier het bewijs vast van duurzame bouwtechnieken en materialen en de interactie met de toeleverende en bouwende partijen? Smart Trackers geeft u de mogelijkheid om deze dynamiek vast te leggen.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Gevolgd door het vaststellen van de beheersmaatregelen en het opstellen van een milieuplan voor alle vormen van mogelijke vervuiling.

Voor meer informatie over ISO 14001 zie: ISO 14001

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL is afgeleid van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.

Voor meer informatie over BREEAM zie: BREEAM

Hoe ziet Smart Trackers eruit?

co2 management systeem

Onze klanten

Klantverhalen

Smart Trackers blijft zich ontwikkelen en veranderingen op het gebied van regelgeving worden snel gevolgd.

Lees het complete verhaal

Reesink is een 3-tal jaren gelden gestart met het in kaart brengen van de energieverbruiken van de verschillende werkmaatschappijen. Met name door de groei in de afgelopen jaren was het lastig een compleet beeld te hebben en met de doelstelling om nog meer Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen was het noodzakelijk dit te gaan doen. Een eenmalige actie met behulp van Excel sheets was geen optie, dus is gezocht naar een meer uitgebreide oplossing. Hierbij is het CO₂ Management software pakket (nu onderdeel van Smart Trackers) in beeld gekomen en na een kort selectieproces gestart met het gebruik hiervan. Na de nulmeting over 2014, waarbij bewuste gekozen is voor inventarisatie van Scope 1 en 2 van de CO₂ emissies, is over 2015 Scope 3 toegevoegd aan de inventarisatie. Het gemak waarmee inzicht is te geven per locatie en organisatie en de gebruiksvriendelijke manier van werken was al snel duidelijk. Bij het opstellen van de groeps- en individuele rapportages is CO₂ Management ondertussen het juiste hulpmiddel om dit goed, correct en compleet uit te kunnen voeren.

In 2015 werd duidelijk dat er verplichtingen zijn voor grote bedrijven op het gebied van Energie Audits (EED). Binnen Reesink is gekozen hiervoor een ISO 50001 energiesysteem op te zetten, waarbij CO₂ Management wordt gebruikt als platform waar alle gegevens en verbeteringen worden vastgelegd. Met dit hulpmiddel is ondertussen de ISO 50001 certificering gehaald.

Het pakket blijft zich ondertussen ontwikkelen en het is prettig te zien dat veranderingen op het gebied van regelgeving snel worden gevolgd door wijzigingen of nieuwe functionaliteit in het pakket. Dat is ook een voordeel door in de Cloud te werken.

Verberg

John Arts

Projectleider Logistiek/Facilitair Beheer, Royal Reesink

CO₂ Management is hét programma voor CO₂. Alles inzichtelijk, direct inzicht in resultaat. Management erachter is echt goed!

Lees het complete verhaal

J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. is sinds 2015 gecertificeerd voor CO₂. In de aanloop naar de certificering waren wij op zoek naar een partij met kennis van CO₂ en kennis van onze groen-branche.

Dit bleek niet eenvoudig. Veel mensen weten wel wat van CO₂. Het fijne ervan, dat nodig is voor de certificering, valt tegen.

Wij zijn in contact gekomen met Leo Smit van CO₂ Management (nu Smart Trackers). Hij zit echt middenin de CO₂-materie. Ook zijn gevoel van aanpak voor ons vakgebied is perfect! Helder en duidelijk.

In 2016 zijn wij voor trede 5 gecertificeerd. Hierbij hebben wij Leo Smit om advies gevraagd. Met name voor opzet van de ketenanalyse. Hij kwam met concrete praktijkvoorbeelden.

Gezamenlijk hebben wij een heldere ketenanalyse gerealiseerd.

Wij gebruiken CO₂ Management voor onze CO₂-registratie. Groot voordeel van deze applicatie ligt in het feit dat alles m.b.t. CO₂ in 1 applicatie ondergebracht is. De gegevens staan in de cloud.

Je kunt de gegevens overal bijwerken. Resultaten van aanpassingen zijn direct inzichtelijk. Het programma werkt eenvoudig. Ook produceert het heldere rapportages. Zelfs onze CI is er lovend over.

Onze CI heeft een gastaccount en hij kan hiermee de CO₂-boekhouding bekijken. Geen gezoek meer in allerlei bestanden of papieren. Gewoon alles samen in 1 applicatie.

De begeleiding van Leo Smit is echt goed. Korte lijnen, snelle reactie.

Verberg

Arie Nieuwenhuis

CO₂ Administratie, Van Huizen Groenvoorzieningen b.v

De applicatie geeft ons structuur en helpt ons berekeningen te maken voor de verschillende onderdelen van de CO₂-Prestatieladder.

Lees het complete verhaal

Afgelopen jaar hebben wij CO₂ Management aangeschaft. Wij hebben ons vooral gericht op de inrichting van het systeem. De applicatie geeft ons structuur en helpt ons berekeningen te maken voor de verschillende onderdelen van de CO₂-Prestatieladder. Wij gaan aankomende periode ons verdiepen in de mogelijkheden van de applicatie, om onze processen vloeiender te laten lopen.

Verberg

Linda Hof-Hakze

Adviseur , Antea Group

Dankzij CO₂ Management zijn we minder tijd kwijt met het op orde houden van onze administratie voor de CO₂-Prestatieladder. Daardoor kunnen wij ons richten op daadwerkelijke besparingen.

Lees het complete verhaal

Het CO₂ Management systeem zorgt ervoor dat wij al sinds 2014 snel inzicht hebben in de voortgang van onze activiteiten voor de CO₂-Prestatieladder. Daarbij is het niet meer nodig om nog zelf te rekenen in Excel en handmatig grafieken te maken. De benodigde rapporten voor de CO₂-Prestatieladder hebben we daardoor via de rapportfunctie steeds snel op orde. Het zorgt er voor dat wij ons kunnen richten op de daadwerkelijke besparingen waar het om gaat en veel minder bezig zijn met het op orde houden van de administratie. Ook zijn we erg tevreden over de snelle en betrouwbare dienstverlening die Smart Trackers (voorheen CO₂ Management) ons blijft leveren.

Verberg

Mike van Schenkhof

Projectleider, Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf B.V. (GSB)

Ik ben uitermate tevreden over dit systeem en zie nog geen betere op de markt.

Lees het complete verhaal

CO₂ Management is een zeer flexibel systeem waarin we o.a. de Footprint van ons bedrijf in vastleggen en wat we vrij eenvoudig kunnen gebruiken in de jaarlijkse audit met onze externe auditor. Verder is het systeem zo flexibel dat je diverse zelf gedefinieerde grafieken en rapporten kunt laten genereren die optimaal inzicht geven in de genomen maatregelen en het effect ervan. Qua support wordt je binnen een dag geholpen bij problemen of bij het  beantwoord krijgen van vragen. Kortgezegd ben ik uitermate tevreden over dit systeem en zie ik nog geen betere op de markt.

Verberg

Frits Wuts

QA officer / CSR manager, ICT

“CO₂ Management heeft een belangrijke rol gespeeld bij het behalen van niveau 5. Harm Langen begeleidde ons heel goed en gaf blijk van veel knowhow op het werkgebied.”

Het hele verhaal kunt u lezen in Et cetera, het klantenmagezine van ABB in de Benelux.

Lees verder: ABB richting hoogste niveau CO₂-prestatieladder.

Eva De Decker

Environmental Coordinator, ABB Benelux

Smart Trackers combineert een sterk intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem met een brede mogelijkheid aan output.

Lees het complete verhaal

Momenteel gebruik ik de applicatie om het gecombineerde effect van alle bedrijfsmaatregelen en -doelstellingen te monitoren, periodieke rapportages op te stellen en als belangrijke component voor de directiebeoordeling en interne audit. Met name de interne audit functie is erg handig en vereenvoudigt ook sterk het proces van de externe audit. In grote lijnen helpt de applicatie onze data gestructureerd te presenteren & archiveren en neemt hij mij een hoop werk uit handen.

Verberg

Peter van Leent

Adviseur, KAM Visser & Smit Hanab bv

Met de software van Smart Trackers ben je altijd up-to-date. Een goede prijs-kwaliteitverhouding en geschikt voor decentrale organisaties. Het team is flexibel en zeer welwillend.

Manager Duurzame Ontwikkeling

Techniek, Bouw en Infra,

Wij, Rojo Steigerbouw B.V, zijn sinds juni 2015 het eerste steigerbouwbedrijf dat zich gecertificeerd heeft in de Bouwnijverheid op Niveau 3 op de CO₂- Prestatieladder.

Wij dachten wel wat te weten over CO₂ maar na contact met Leo Smit van CO₂ Management, bleek dit minimaal. Hij weet er echt het fijne van.

Lees het complete verhaal

De vraag van ons was dan ook hoe we dat inzichtelijk konden krijgen en of hij ons wilde begeleiden in het opzetten van het CO₂ Management.

De applicatie die we kregen om mee te gaan werken is heel toegankelijk. Rojo kan hiermee keurig de administratie op orde houden die we nodig hebben om aan de CO₂-Prestatatieladder te blijven voldoen.

Dankzij de CO₂ Management applicatie lukt het ons om op een makkelijke wijze ons te richten op de daadwerkelijke besparingen.

Verberg

Angelique van der Leeden

Personeelszaken & projectadministratie, Rojo Steigerbouw B.V.

Gebruikerstraining

Training gebruiker SmartTrackers

Datum en tijd: dinsdag 19 september 2017, 9:30 uur tot 17:00 uur.
Locatie: Kraaybeekerhof, Driebergen.
Prijs: € 289,– incl. lunch.
Docent: Leo Smit.
Maximale groepsgrootte: 8 personen. – Deze training is vol. Eind november/begin december organiseren we de volgende gebruikers training. Indien u interesse heeft, kunt u dat alvast aangeven in het aanmeldingformulier hiernaast.

Op 19 september a.s. geven wij wederom een training voor gebruikers van de CO₂/MVO applicatie. De nadruk zal hierbij liggen op het CO₂ Management deel van de applicatie en het doorlopen van het 10-stappenplan. Dit plan is een vast uitgangspunt voor de stuurcyclus zoals deze binnen de CO₂- Prestatieladder wordt verondersteld. Klik hier voor: 10-Stappenplan CO2-Prestatieladder

Er kan gewerkt worden binnen de eigen administratie en een demo-omgeving.

Daarnaast zal er bij de uitleg over de applicatie en het 10-stappenplan, informatie worden verstrekt op het gebied van energiemanagement. Er is ruimte voor vragen over scope 3, ketenanalyses, de kansen tot energiebesparing en het financieel doorrekenen van een energiebesparingscasus. De vragen worden vooraf aan de training zoveel mogelijk geïnventariseerd, zodat een keuze gemaakt kan worden in de te behandelen onderwerpen.

Wilt u meer informatie over het programma of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Leo Smit, telefoonnummer 06-51372712.

Klik hier voor:
Linkedin Leo Smit, Smart Trackers

Meld u nu aan voor onze training!

3 + 5 =

Gezocht, Ruby on rails developer

Smarttrackers.nl zoekt per direct een juweel van een ontwikkelaar die ons kan helpen bouwen aan het meest toonaangevende (duurzaamheids-)administratiesysteem van Nederland, and beyond… Ben jij een ster in bouwen, kan je goed zelfstandig werken, hou je ook niet van kantooruren, heb je iets met duurzaamheid, lees dan verder.

Lees meer

Over jou

Naast diverse technische en mathematische uitdagingen speelt gebruikservaring een steeds belangrijkere rol. Wij zoeke een full-stack developer die ervaring heeft in alle facetten van software-ontwikkeling, affiniteit heeft met de gebruikersinterface , continu wil leren en verbeteren en een teamspeler is.

 • Je hebt WO of HBO denk- en werkniveau,
 • Een afgeronde opleiding in Computer Science of aanverwant en
 • affiniteit met gebruikersinterfaces
 • Je kunt goed overleggen met anderen, geeft anderen de ruimte. Je hebt een open, positief kritische en meedenkende instelling.
 • Je hebt een aantal jaar ervaring als software developer en hebt al met meerdere talen en technieken kennis gemaakt. Daarnaast heb je aantoonbaar gewerkt aan grote softwareproducten.
 • Kennis van de hele stack. Je hoeft niet overal een ster in te zijn, maar kennis in de breedte is belangrijk.
 • Een agile manier van werken, aangezien de wensen van onze klanten doorlopend wijzigen. Het is belangrijk dat je weet in te spelen op veranderingen die invloed hebben op je planning en je aandacht vragen.
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en wilt je continu, met de kennis van vandaag, het beste doel bereiken.
 • Je hebt hoge standaarden wat betreft de kwaliteit van software maar je weet ook hoe je features af kunt krijgen.
 • Je begrijpt dat een feature bouwen slechts de eerste stap is en dat testen, analyseren en verbeteren net zo belangrijk zijn.
 • We werken nu met Ruby on Rails, PostgreSQL, Coffeescript, jQuery. Ervaring hiermee is een pré, openstaan voor nieuwe technieken en deze snel kunnen oppakken is belangrijker.

Over SmartTrackers

Smart Trackers is een jong, dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het administreren en managen van het duurzaamheid van zowel grote als kleine bedrijven. Hiervoor heeft Smart Trackers een toonaangevende cloud-oplossing gerealiseerd die momenteel door honderden klanten worden gebruikt om invulling te geven aan duurzaamheidsbeleid. Maar het fijne daarvan leggen we je verder persoonlijk nog wel uit.

Hoe wij werken

 • Wij werken in een klein team waarin vrijheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan.
 • We werken niet hiërarchisch, maar op basis van respect voor elkaars vaardigheden.
 • We werken graag samen en hebben een inspirerend kantoor met open werkplekken.
 • Onze werktijden zijn flexibel. We realiseren ons dat je werk niet altijd achter de computer plaatsvindt.

Wat bieden we

 • Goed salaris, 25 vakantiedagen en reiskostenvergoeding.
 • Een team van ervaren en goed opgeleide collega’s.
 • Uitdagende problemen en de vrijheid om ze op te lossen.
 • De middelen en de aandacht om jezelf te ontwikkelen.
 • Kantoor in het centrum van Nijmegen.
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.

Meer? Neem contact met ons op voor meer informatie. Bel, mail, tweet, ping, WhatsApp, wanneer je maar wilt. We praten graag met je.

.

Verberg

Solliciteer

14 + 4 =

Heeft u nog vragen?

We helpen u graag verder als u nog vragen heeft.

Bel ons: 020-6763517, mail ons: info@smarttrackers.nl of

vul het vragenformulier in.

Stel hier uw vragen

12 + 2 =

Smart Trackers Development

Smart Trackers B.V.