Voor welke bedrijven geldt de EED?

logo eedDe EED geldt voor alle bedrijven met meer dan 250 fte of een jaaromzet van minimaal 50 miljoen euro én een jaarlijkse balans van meer dan 43 miljoen.

Vrijgesteld zijn bedrijven die zijn gecertificeerd voor ISO 50001, de CO2-Prestatieladder (niveau 3 of hoger) of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.

Wet milieubeheer

Behalve aan de Europese EED moeten Nederlandse bedrijven ook voldoen aan de Nederlandse Wet milieubeheer. Volgens die wet moeten ze alle energiebesparende maatregelen nemen die ze binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. De Wet milieubeheer geldt niet alleen voor grote bedrijven (zoals de EED) maar ook voor kleine bedrijven.

Meer aandacht voor mobiliteit

Een ander belangrijk verschil tussen de EED en de Wet milieubeheer is dat de laatste zich vooral richt op energiebesparing in gebouwen. Terwijl de EED zich ook richt op mobiliteit. Logisch, want bij de meeste bedrijven is de CO2-footprint van mobiliteit veel groter dan die van gebouwen.

Lees ook