Certificeer slim en efficiënt voor de Veiligheidsladder met SmartTrackers

Met SmartTrackers stuurt u niet alleen actief op energiebesparing en CO2-reductie, maar ook op arbeidsveiligheid, gezondheid en minder ongevallen. Ook laten zien dat u veilig werken belangrijk vindt? Haal dan nu met SmartTrackers uw certificaat voor de Veiligheidsladder.

Over de Veiligheidsladder

logo veiligheidsladderMinder onveilige situaties, minder incidenten en minder schade en verzuim. Dat is het doel van de Veiligheidsladder: een instrument om het veiligheidsbewustzijn binnen bedrijven te vergroten.

Net als de MVO Prestatieladder en CO2-Prestatieladder kent de Veiligheidsladder 5 treden. Maar een belangrijk verschil is dat trede 1 en 2 (en eigenlijk ook trede 3) een niet-wenselijke situatie beschrijven. Pas vanaf niveau 4 neemt een bedrijf veiligheid écht serieus.

 • Trede 1 Pathologisch: Het bedrijf investeert niet of nauwelijks in veilig gedrag.
 • Trede 2 Reactief: Het bedrijf verandert pas zaken nadat er iets mis is gegaan.
 • Trede 3 Berekenend: Het bedrijf maakt werk van veiligheid en neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang.
 • Trede 4 Proactief: Veiligheid heeft hoge prioriteit en wordt breed gedragen. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd.
 • Trede 5 Vooruitstrevend: Veiligheid is volledig geïntegreerd in het denken en doen van alle medewerkers.

Score op basis van 6 bedrijfsaspecten

Om te bepalen op welke trede een bedrijf zich bevindt, bekijkt de certificerende instantie de bedrijfscultuur vanuit 6 invalshoeken:

 1. Leiderschap en betrokkenheid
 2. Beleid en strategie
 3. Organisatie en opdrachtnemers
 4. Werkplek en procedures
 5. Afwijkingen en communicatie
 6. Audits en statistieken

Elk van deze 6 aspecten is onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Op basis van de totaalscore ontvangt het bedrijf een certificaat voor een bepaalde trede op de ladder. Lees meer over de beoordelingscriteria

Veiligheidsladder: certificeer nu met SmartTrackers

Met SmartTrackers Assessments, onze handige assessment-tool, kunt u makkelijk toetsen of u aan de norm voldoet. Meer weten? Vraag dan onze gratis demo aan!

Voldoe met SmartTrackers ook aan:

Goed om te weten

 • De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail, maar wordt sinds 2016 beheerd door NEN.
 • Een afgegeven certificaat is 1 jaar geldig. Daarna moet opnieuw certificering plaatsvinden.
 • De Veiligheidsladder is toepasbaar is voor alle typen bedrijven en maakt geen onderscheid tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers.
 • Er zijn op dit moment ongeveer 300 certificaathouders (bekijk hier wie dat zijn).
 • De Veiligheidsladder wordt vaak gebruikt als gunningscriterium of zelfs minimumeis bij aanbestedingen, onder andere door ProRail en Rijkswaterstaat.