Veiligheidsladder

veiligheidsladderMinder onveilige situaties, minder incidenten en minder schade en verzuim. Dat is het doel van de Veiligheidsladder: een instrument om het veiligheidsbewustzijn binnen bedrijven te vergroten.

Net als de MVO Prestatieladder en CO2-Prestatieladder kent de Veiligheidsladder 5 treden. Maar een belangrijk verschil is dat trede 1 en 2 (en eigenlijk ook trede 3) een niet-wenselijke situatie beschrijven. Pas vanaf niveau 4 neemt een bedrijf veiligheid écht serieus.

 • Trede 1 Pathologisch: Het bedrijf investeert niet of nauwelijks in veilig gedrag.
 • Trede 2 Reactief: Het bedrijf verandert pas zaken nadat er iets mis is gegaan.
 • Trede 3 Berekenend: Het bedrijf maakt werk van veiligheid en neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang.
 • Trede 4 Proactief: Veiligheid heeft hoge prioriteit en wordt breed gedragen. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd.
 • Trede 5 Vooruitstrevend: Veiligheid is volledig geïntegreerd in het denken en doen van alle medewerkers.

Score op basis van 6 bedrijfsaspecten

Om te bepalen op welke trede een bedrijf zich bevindt, bekijkt de certificerende instantie de bedrijfscultuur vanuit 6 invalshoeken:

 1. Leiderschap en betrokkenheid
 2. Beleid en strategie
 3. Organisatie en opdrachtnemers
 4. Werkplek en procedures
 5. Afwijkingen en communicatie
 6. Audits en statistieken

Elk van deze 6 aspecten is onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Op basis van de totaalscore ontvangt het bedrijf een certificaat voor een bepaalde trede op de ladder. Lees meer over de beoordelingscriteria

Veiligheidsladder: certificeer nu met SmartTrackers

Met SmartTrackers Assessments, onze handige assessment-tool, kunt u makkelijk toetsen of u aan de norm voldoet. Meer weten? Vraag dan onze gratis demo aan!

Goed om te weten

 • De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail, maar wordt sinds 2016 beheerd door NEN.
 • Een afgegeven certificaat is 1 jaar geldig. Daarna moet opnieuw certificering plaatsvinden.
 • De Veiligheidsladder is toepasbaar is voor alle typen bedrijven en maakt geen onderscheid tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers.
 • Er zijn op dit moment ongeveer 200 certificaathouders (bekijk hier wie dat zijn).
 • De Veiligheidsladder wordt vaak gebruikt als gunningscriterium of zelfs minimumeis bij aanbestedingen, onder andere door ProRail en Rijkswaterstaat.