SmartTrackers Assessments

logo CO2-Prestatieladder

Onze nieuwe tool SmartTrackers Assessments biedt handige vragenlijsten voor werkplekinspecties, de AVG, VCA, Veiligheidsladder en alle kwalitatieve vragen uit de CO2-Prestatieladder. In de loop van 2019 zullen we daar nog de volgende assessments aan toevoegen:

Milieuaspectenregister

Om snel inzicht te krijgen in de bedrijfsrisico’s t.a.v. het milieu zullen we een Milieuaspectenregister introduceren, op basis van concrete praktijksituaties. Dit register zal een groeidocument worden, om per sector een zo specifiek mogelijk beeld te krijgen.

logo ISOISO 14001

Vooral gericht op de Plan-Do-Check-Act-cyclus, maar in combinatie met concrete kwantitatieve metingen, doelstellingen en maatregelen volledig af te dekken in het kwantitatieve meetdeel van SmartTrackers. Dit geldt uiteraard ook voor andere normeringen waarbij concrete numerieke prestaties worden gevraagd.

Duurzaam inkopen

Een assessment waarmee u direct inzicht vergaart in hoe uw leveranciers hun duurzaamheidsbeleid invullen. Er zijn diverse methodieken voor duurzaam inkopen, die vaak per sector verschillen. Om die reden zullen we geleidelijk meerdere varianten introduceren, zodat u zelf de methode kunt kiezen die het beste bij u past.

Behoefte aan een ander assessment?

Wilt u graag een assessment uitvoeren dat wij nog niet aanbieden in onze assessment-tool? Laat het ons dan weten. We staan open voor alle suggesties!

Meer weten?

Neem dan contact op met Leo Smit: 06-51372712 / leo@smarttrackers.nl.