ISO 14001 Milieumanagement

ISOIn ISO 14001 vindt u de eisen waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Net als SmartTrackers gaat deze norm uit van de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

Met een milieumanagementsysteem dat is opgesteld volgens ISO 14001 kunt u milieuaspecten systematisch identificeren, prioriteren, beheersen en verbeteren.

Direct én indirect

Milieuaspecten zijn alle activiteiten, producten en diensten die tot milieueffecten kunnen leiden. Denk aan de emissie van CO2 en NOx (hoe kunt u dit meten?), maar ook aan bodemvervuiling, afvalstromen, geluid, straling en energieverbruik.

Uw bedrijf moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die het direct kan beheersen (zoals het eigen productieproces) én kan beïnvloeden (denk aan het energieverbruik van producten).

Doelen bepaalt u zelf

ISO 14001 zegt niet welke milieubelasting ‘acceptabel’ is. Uw bedrijf bepaalt dat zelf, in overleg met stakeholders en uiteraard binnen de wettelijke kaders. Wel verlangt de norm dat uw bedrijf voortdurend streeft naar een lagere milieubelasting.

ISO 14001: certificeer nu met SmartTrackers

Met SmartTrackers Assessments, onze handige assessment-tool, kunt u makkelijk toetsen of u aan de norm voldoet. Meer weten? Vraag dan onze gratis demo aan!

Leuk om te weten