Verpakkingsindustrie verduurzaamt en kiest voor SmartTrackers

Brancheorganisatie Kartoflex heeft een duidelijke ambitie neergelegd voor de verpakkingsindustrie: In 2030 moet de CO2-uitstoot met 30% zijn verminderd, zo is te lezen in de bestuursverklaring.

De brancheorganisatie ziet verduurzaming niet alleen als een uitdaging, maar ook als een kans om te innoveren en investeringen snel terug te verdienen, zeker gezien de stijgende kosten van energie en grondstoffen.

Kartoflex ondersteunt haar leden actief bij de verduurzaming en heeft daarom gekozen voor een samenwerking met SmartTrackers. Deelnemers krijgen toegang tot de actiegerichte managementsoftware van SmartTrackers en inhoudelijke begeleiding via workshops.

Sabrina van der Hoeven, bestuurslid bij Kartoflex en CHRO bij De Jong Packaging Group:
“Onze verpakkingsmaterialen zijn essentieel om voedsel en producten te kunnen beschermen. Als wij onze footprint minimaliseren maken wij dus echt een verschil.”

Eric Hisken, bestuurslid bij Kartoflex en Finance Director bij IG Design Group:
“Ons streven naar verduurzaming geeft richting aan de innovatie in ons bedrijf en leidt ook tot leerzame gesprekken met klanten over nieuwe producten.”

De eerste workshop start in september. Leden kunnen zich aanmelden voor vervolgworkshops: luclejeune@kartoflex.nl