Van de nood een deugd maken: remote auditing

Waar het vóór de coronacrisis nagenoeg ondenkbaar was, is het nu opeens dagelijkse realiteit: remote auditing tijdens certificeringstrajecten. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Want remote auditing is een prima alternatief voor een locatiebezoek.

Stel: de Belastingdienst zou jaarlijks bij u over de vloer komen. Zou u dan niet raar staan te kijken? De uitwisseling van fiscale informatie kan immers prima digitaal plaatsvinden. Dus waarom zou dit dan niet kunnen voor een norm als de CO2-Prestatieladder?

Prima op afstand te toetsen

Met een goed digitaal dossier, de juiste software en video-overleg met betrokkenen is een uitstekend beeld te verkrijgen van waar een bedrijf staat. En halen we misschien zelfs een hogere kwaliteit van toetsen dan met jaarlijkse, veelal administratieve bezoeken op locatie. Als het gaat om veiligheidscontroles, is enige nuance uiteraard op zijn plek. Maar ook daar zouden we met moderne technieken goede resultaten kunnen boeken.

Locatiebezoek eens per 3 jaar, tussentijds remote

Moeten we alle locatiebezoeken dan helemaal afschaffen? Nee, vanzelfsprekend niet. Maar we kunnen er wél voor kiezen om een locatiebezoek bijvoorbeeld eens in de 3 jaar te laten plaatsvinden. En in de tussenliggende periode remote te auditen, in een frequentie van bijvoorbeeld 2 keer per jaar. Dat is snel, effectief en kostenefficiënt. En eigenlijk niet meer dan logisch voor een norm als de CO2-Prestatieladder, waarvan het hogere doel toch is om organisaties groener te maken. Want elke kilometer die minder hoeft te worden gereden, is er weer één.