SmartTrackers vormt een solide basis voor de Europese CSRD

Volgens de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive worden Europese bedrijven verplicht om transparant te zijn over de impact van hun werkzaamheden op milieu en maatschappij.

De CSRD gaat in op onderwerpen als CO2-uitstoot, werkomstandigheden en gedragscodes. Vanaf 2024 geldt deze richtlijn voor bedrijven die aan minimaal twee van de drie onderstaande punten voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan €40 miljoen omzet per jaar
  • Meer dan €20 miljoen op de balans

Cijfermatige en controleerbare rapportages over maatschappelijke impact

Vanaf 2025 zal de toepasselijkheid van de CSRD worden verbreed naar andere bedrijven. Wanneer je zelf nog geen rapportageverplichting hebt, maar je opdrachtgevers wel, kan het zijn dat zij je al eerder zullen vragen om informatie op te leveren zodat zij hun ketenimpact inzichtelijk kunnen maken.

Aan de rapportages worden verschillende eisen gesteld, waaronder:

  • De impact moet cijfermatig worden onderbouwd
  • De organisatie moet langetermijn doelstellingen bepalen en meten
  • De verantwoording moet worden gecontroleerd door een externe accountant.

CSRD compliance met SmartTrackers

De software van SmartTrackers is bij uitstek geschikt om alle CSRD-onderwerpen te meten, te sturen op verbetering, dossier op te bouwen en te rapporteren naar stakeholders.

Naar schatting worden de conceptstandaarden medio 2023 definitief gemaakt. SmartTrackers zorgt er uiteraard voor dat de definities op de juiste manier worden verwerkt in de software.

Aangezien zowel SmartTrackers als CSRD zich baseren op het Greenhouse Gas Protocol, voldoen gebruikers ook nu al aan een significant onderdeel van de rapportageverplichting. Wij zullen daarnaast onze bibliotheek uitbreiden met meters, berekeningen en quality assurance uitvragen. Gebruikers zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.