SmartTrackers’ eigen voetafdruk

Dat Visma onze software gebruikt voor hun duurzaamheidsrapportage, betekent dat alle bedrijven onder Visma dat ook doen. Zelf moesten we dus ook aan de bak! Daarbij kregen we een reality check over onze uitstoot, die was namelijk hoger dan verwacht.

Onze grootste uitstootposten

Zo ontdekten we dat onze grootste uitstootposten ‘gebouwen’ en ‘travel’ zijn. Vooral met die laatste konden we direct aan de slag. We kunnen slimmer omgaan met wie naar welk kantoor gaat. We hebben collega’s die namelijk naar een kantoor dichterbij kunnen gaan en voor wie het niet uitmaakt op welke locatie zij werken. Hiermee reduceren we ons aantal gereden woon- werkkilometers en de bijbehorende CO2-uitstoot op een werkbare manier.

Echte cijfers

We vinden het als bedrijf dat sustainability software aanbiedt belangrijk om transparant en eerlijk te zijn. Daarom geven we hier een inkijk in onze CO2-voetafdruk:

In de afbeelding hierboven lijkt het alsof onze uitstoot fors is toegenomen tegenover de voorgaande jaren, maar eigenlijk moet je het vergelijken met 2018. 2019, 2020 en 2021 zijn de jaren van de COVID-19 pandemie, waarin vooral onze travel erg verminderde. Als je 2023 vergelijkt met 2018, zie je dat onze uitstoot nagenoeg gelijk is gebleven, en dat terwijl we als bedrijf gegroeid zijn. We zijn sinds 2018 met 1,5 FTE gegroeid en dat heeft directe invloed op de uitstootposten ‘gebouwen’ en ‘travel’.

Nog een interessante verandering is dat we sinds 2022 ook IT-hardware zijn gaan bijhouden. Dat deden we eerder niet. Dit kan een reden zijn waarom we minder goed scoren op het verlagen van onze CO2-uitstoot.

We hebben dus niet zoveel CO2 weten te reduceren als ons plan was. Maar als je de context meeneemt dat we met 1,5 FTE zijn gegroeid, dan is het relatief gezien niet slecht dat we alsnog van 1,15 ton CO2-uitstoot per FTE naar 1,06 ton CO2-uitstoot per FTE zijn gegaan. Komend jaar verwachten we nog minder CO2 uit te stoten omdat we aan de slag gaan met onze gereden kilometers. Dit laat zien dat je met verschillende grafieken en maatstaven resultaten goed kan doorlichten. Het maakt het geheel duidelijker en stelt je in staat alles in perspectief te zien.

Helaas is het voor ons niet mogelijk om minder of andere energie te gebruiken voor onze gebouwen. We delen ons gebouw namelijk met andere bedrijven, wat op zichzelf ook een duurzamer alternatief is: voor ons geen spiksplinternieuw gebouw waarbij de helft van de tijd de kantoren leeg staan. Wij delen ons kantoor liever zodat de bezetting ervan optimaal is en er geen nieuwe gebouwen hoeven te komen.

Ga jij ook pragmatisch aan de slag met je duurzaamheidsrapportage?

Bij SmartTrackers werken we niet alleen aan onze eigen duurzaamheid en het verkleinen van onze CO2-uitstoot. Met onze software stimuleren we nog ruim 3500 andere bedrijven om ook aan de slag te gaan met hun duurzaamheidsmanagement. Benieuwd hoe we met onze ervaring ook jou kunnen helpen? Vraag een vrijblijvende demo aan en we beantwoorden al je vragen:

Demo aanvragen