Rijksoverheid kiest de komende 9 jaar voor SmartTrackers

De Rijksoverheid werkt actief aan een socialere en duurzame samenleving. Met het oog op de klimaatdoelstellingen heeft het Rijk zich gecommitteerd om per ministerie de CO2-voetafdruk inzichtelijk te maken en te sturen op verlaging van de uitstoot. De overheid kijkt daarbij naar de eigen bedrijfsvoering, maar ook naar de samenwerking met ketenpartners.

De software van SmartTrackers is na een aanbestedingsprocedure geselecteerd om de ministeries en onderliggende agentschappen hierin de komende 9 jaar te ondersteunen.

SmartTrackers levert al enkele jaren softwarediensten aan onder meer het ministerie van Infrastructuur & Waterschappen. Nu komen daar andere ministeries bij, waaronder die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, en Justitie en Veiligheid.

Het doel is om betrouwbaar inzicht te verkrijgen en te behouden over de uitstoot, verbeterpotentieel en reductiedoelstellingen, om zinvolle besluitvorming te ondersteunen. Certificering op de CO2-prestatieladder vormt onderdeel van de aanpak.