Nieuwe features in SmartTrackers

Zoals je van ons gewend bent werken we onverminderd door om onze software continue te verbeteren.

We zetten een aantal nieuwe features op een rij, waar al onze gebruikers automatisch van profiteren:

Toon scenario’s nu ook in grafieken van samengestelde indicatoren

Het was al mogelijk om meerdere scenario’s met elkaar te vergelijken om te besluiten wat het meest zinvolle maatregelenpakket is voor je organisatie. Nu is het ook mogelijk om verschillende scenario’s uit te zetten in een grafiek van een samengestelde indicator, Bijvoorbeeld bij gewogen resultaten zoals CO2 per FTE of CO2 per aantal producten.

Verbeterde doelstellingslijn

De doelstellingslijn vormt de stip op de horizon voor je organisatie. Daarom hebben we deze lijn verder verrijkt. De doelstellingslijn start nu op de waarde uit het referentiejaar. Daarnaast wordt nu ook de lijn in tussenliggende jaren getoond, ook wanneer er voor die jaren (nog) geen data is ingevoerd.

Tabellen kopiëren

Kopieer eenvoudig, met een druk op de knop, de tabellen zoals getoond bij de grafieken. Dit is handig als je de data verder wilt bewerken in een ander programma.

Aangevulde bibliotheek ten behoeve van scope 3 emissies

We breiden onze bibliotheek continu uit om breder inzicht in scope 3 emissies te vergaren. Zo hebben we diverse omrekeningen vanuit euro’s naar CO2 toegevoegd. Deze kunnen eenvoudig worden aangepast wanneer je bijvoorbeeld van een leverancier meer exacte waardes heeft ontvangen.

Alle grootheden exporteren, met of zonder conversiefactoren

De complete groothedenlijst kan nu door accountbeheerders geëxporteerd worden, met of zonder conversiefactoren naar een bepaalde conversie-indicator (zoals CO2). Dit maakt het nog makkelijker om de gebruikte conversiefactoren te controleren en te zien of er nog specifieke conversiefactoren toegevoegd moeten worden. Dit maakt de berekeningen nog transparanter en controleerbaarder.

Realtime zicht op updates van collega’s
Duurzaamheid en kwaliteitszorg borgen in de organisatie is een kwestie van samenwerking. De Assessment applicatie is dan ook bedoeld om samen met collega’s dialoog te voeren en dossier op te bouwen. Je ziet nu, zonder het scherm te hoeven verversen, direct de aanpassingen of opmerkingen van je collega’s verschijnen.