Lomans treedt toe tot Club van 49

Onder het motto ‘Groen, gewoon doen’ zet installatiebedrijf Lomans zich al langer in om een CO2-neutrale organisatie te worden. Participeren in de Club van 49 past perfect bij deze doelstelling.

Waarom zijn jullie lid geworden van de Club van 49?

We waren al actief in 2 andere initiatieven”, vertelt projectleider Jan Wildvank, “maar merkten dat we daarin een beetje vooroplopen qua maatregelen en ambitie. Deelnemers aan de Club van 49 stellen zichzelf een uitdagender doel, dat spreekt ons aan. Bovendien biedt de Club ons de kans om meer te betekenen in de keten.

Wat hopen jullie de komende jaren te bereiken?

In 2025 wil Lomans een CO2-neutrale organisatie zijn, waarbij we maximaal 30% van onze uitstoot compenseren. Op dit moment is onze emissie al 50% lager ten opzichte van ons basisjaar (2012).

Welke CO2-reductiemaatregelen gaan jullie nemen?

We gaan de klimaatinstallatie in ons pand vervangen door een warmtepomp en zoveel mogelijk inzetten op elektrisch rijden. Op dit moment hebben we 13 volledig elektrische auto’s rondrijden, op een totaal van 140. De komende jaren zal dit aandeel zeker verder toenemen.

Wat hebben jullie in de afgelopen jaren gedaan aan CO2-management?

In 2014 zijn we gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder. We hebben Groene Stroom-contracten afgesloten met GvO’s en een deel van ons pand in Amersfoort verduurzaamd. Sindsdien zit meer dan 95% van onze uitstoot in mobiliteit. In 2015 zijn we gecertificeerd op niveau 5 en hebben we veel maatregelen genomen op mobiliteit. Denk aan het verminderen van het aantal wagens, bewust rijden, bandenspanning op orde en de overgang naar elektrisch rijden.

Mogen andere bedrijven contact met jullie opnemen?

Zeker! We hebben in dit hele proces tops en flops gekend, en als we anderen daarvoor kunnen waarschuwen, zullen we dat zeker doen. Als we allemaal onze opgedane kennis gaan delen, kunnen we daarmee onze gezamenlijke CO2-reductie een stuk groter maken.”

Meer weten? Kijk dan snel op clubvan49.nl.