Leren van de crisis: de parallellen tussen corona en CO2

Eén van de dingen die de coronacrisis laat zien, is de enorme flexibiliteit van de mens om zich aan te passen. Angst is in dit geval een goede raadgever. In nog geen maand tijd is het sociale leven compleet stilgelegd en richten we ons alleen nog op primaire functies, zoals gezondheidszorg en voedselvoorziening.

Als we deze lijn doortrekken naar CO2, dan is het verschil eigenlijk niet zo groot. Ook klimaatverandering is een levensbedreigend probleem, waartegen we moeten optreden. Doen we dat niet, dan komen we niet tijdelijk, maar zelfs continu in een ‘lockdown’ terecht.

Voelt minder urgent, maar is ’t niet

Maar waar de effecten van corona voor iedereen duidelijk zicht- en voelbaar zijn, geldt dat voor CO2 veel minder. De menselijke psyche is nu eenmaal niet goed in staat om 10 jaar vooruit te kijken. En dus schuiven we maatregelen vaak voor ons uit. Terwijl het na-ijleffect van de klimaatverandering juist enorm lang zal zijn, veel langer dan bij het coronavirus.

Wat moeten we dan doen om de 49% CO2-reductie in 2030 tóch te halen? Een helder alarmeringsmechanisme, in de vorm van een CO2-begroting, kan uitkomst bieden.

Niet te veel uitgeven

Financieel zijn we met dit mechanisme al volledig vertrouwd. Bedrijven kunnen alleen investeren op basis van verwachte inkomsten. En overheden houden hun uitgaven in de hand, om niet onder een schuldenlast te bezwijken. Een begroting is een zeer geschikt stuurinstrument, omdat het veel minder vrijblijvend is dan een uitgesproken ambitie.

Maak een CO2-begroting

Daarom onze oproep aan alle bedrijven: stel vanaf nu voor elk jaar een CO2-begroting op, waarin duidelijk staat uw organisatie jaarlijks maximaal mag uitstoten. En laat de alarmbellen net zo hard rinkelen als zou gebeuren bij het overschrijden van uw financiële begroting.

De huidige coronacrisis is een goede aanleiding om de nog aanwezige vrijblijvendheid t.a.v. CO2-reductie ter discussie te stellen. Klimaatverandering gaat ons immers allemaal aan. En voor wie graag eerst naar het buitenland wijst: Nederland staat in Europa op de zesde plaats als het gaat om uitstoot per hoofd van de bevolking, en zit wereldwijd bij de top 30.

Meer weten?
Benieuwd hoe u in SmartTrackers Measurements eenvoudig een CO2-begroting kunt maken? Mail naar info@smarttrackers.nl, bel 024-2022680 of vraag onze gratis demo aan!