Leo Smit in Bouwwereld: “Alleen met een CO2-budget kan de bouw de uitstoot in 2030 halveren”

In de rubriek Koplopers portretteerde vakblad Bouwwereld eerder dwarsdenkers als Jan Rotmans, Sandra Baan, Louise Vet, Cody Hochstenbach en Andy van den Dobbelsteen. In editie 4 van 2021 viel deze eer te beurt aan Leo Smit, oprichter van SmartTrackers.

CO2-budget voor de bouw

In het artikel pleit Smit onder andere voor een bindend CO2-budget voor de gehele bouwsector. Dus niet alleen voor bouwbedrijven, maar ook – en vooral – voor opdrachtgevers.

Een harde grens, om erger te voorkomen

Centrale gedachte achter het CO2-budget is volgens Smit “dat je nooit meer kunt uitgeven dan je mag besteden. En dat is hard nodig ook. Als het om CO2 gaat […] hebben we elk jaar 3 à 4% minder te besteden, terwijl we toch willen blijven bouwen. Als je nu nog moet beginnen, dan moet je al gauw 5% ten opzichte van het referentiejaar per jaar verminderen. Dat is een stevige ambitie. Waar we dus collectief over moeten gaan nadenken, is welke stappen nodig zijn om meer met minder te doen.

Grote stappen nodig

Smit rekent voor: “Als je de komende 10 jaar per jaar 2 keer zoveel huizen bouwt, dan moet je CO2-prestatie 4 keer zo goed zijn per huis om binnen het CO2-budget te blijven. Meer bouwen betekent dus ook meer innoveren. Dat lukt alleen als we duidelijke keuzes maken en grote stappen durven te zetten qua materiaalkeuzes en realisatie.”

Laten zien wat je doet

Daarom zou Smit graag zien “dat bouwbedrijven hun CO2-uitstoot inzichtelijk gaan maken en aan de hand van een concreet stappenplan laten zien hoe ze hun uitstoot komende jaren gaan verkleinen. Het gaat […] om een gezamenlijk spel in de sector, waarbij elke schakel zich zo goed mogelijk getalsmatig zou moeten verantwoorden over de voortgang. Zodat je uiteindelijk ook kunt zeggen dat de sector als geheel de klimaatdoelstellingen gaat halen.

CO2-budget als alarmbel

Werken vanuit een CO2-budget vormt de alarmbel die afgaat als je meer uitstoot dan je zou mogen”, stelt Smit. “Dit is veel dwingender dan een paar energiebesparende maatregelen nemen en duurzamere bouwmaterialen toepassen. Dan heb je namelijk geen idee hoeveel beter je het in absolute zin doet. Wellicht doe je het zelfs slechter, omdat je veel meer bent gaan bouwen. Alleen als de bouwsector als geheel met dit budget gaat werken, gaat ze de beoogde 49% CO2-reductie halen.”

Meer weten?
Bestel dan hier het volledige magazine op de website van Bouwwereld.