Hoe zinvol is het invoeren van een CO2-belasting?

Eén van de maatregelen die vaak worden genoemd om onze CO2-uitstoot terug te dringen, is het instellen van een CO2-belasting. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Het idee achter de CO2-belasting is dat het producten duurder maakt, waardoor er een rem zou ontstaan op onze consumptie. Maar hoe hoog moet de heffing zijn, wil die een significant effect hebben? Hogere prijzen wennen immers snel. En zolang we het kunnen betalen, liggen we er ook niet wakker van. Op diesel en benzine worden bijvoorbeeld al jarenlang hoge accijnzen geheven, maar we rijden er niet minder kilometers om.

Politiek lastig

De prijsverhoging moet dus zeer stevig zijn, wil deze echt een dempende werking hebben. Tegelijkertijd mag de belasting niet té hoog worden, omdat dit de concurrentiepositie van bedrijven verzwakt en politiek lastig ligt. Elke belastinghervorming leidt traditioneel tot veel discussie, vaak met vele compromissen en uitzonderingen tot gevolg. Hoeveel effect zal de maatregel dan nog hebben?

Verder leidt een belastingverhoging tot meer ongelijkheid. Vermogende burgers hoeven hun gedrag immers minder aan te passen dan burgers die minder te besteden hebben. Hierdoor zal het maatschappelijke draagvlak voor de maatregel sterk afnemen.

Een CO2-belasting kan zeker een positieve bijdrage leveren als instrument om specifieke milieubelastende producten duurder te maken en te sturen naar alternatieven. Maar of dit voldoende zal zijn om de klimaatdoelen te halen, valt zeer te betwijfelen.

Liever geen CO2-belasting dus… maar wat dan wel?

Het instellen van een CO2-plafond is vele malen effectiever dan het heffen van een CO2-belasting. Lees hier waarom