Eerste volledig digitale certificering een feit: MotracLinde behaalt CO2-Prestatieladder niveau 3

Certificeren voor de CO2-Prestatieladder met één digitale tool, waarin alle betrokkenen gelijktijdig documenten kunnen inzien, opmerkingen kunnen plaatsen en verbeterpunten kunnen bespreken. Maarten Dekker (MotracLinde) en auditor Ewout Pijpker (Aboma Certificering) vertellen hoe dat ging.

Eind 2019 doorliepen ze gezamenlijk het traject waarin MotracLinde zich certificeerde voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Een traject dat heel anders liep dan gebruikelijk, want alle benodigde stappen werden gezet in één digitale omgeving: SmartTrackers Assessments.

Alles online

Dit betekende bijvoorbeeld dat Pijpker alle benodigde stukken voor de portfoliobeoordeling niet los per mail kreeg toegestuurd, maar door Dekker werd uitgenodigd om deze online te bekijken. “Na het accepteren van zijn uitnodiging kon ik in één klap overal bij. Alle informatie stond overzichtelijk op de juiste plek, gekoppeld aan de juiste vragen in de Ladder.”

Interessantere dialoog

Dankzij deze efficiënte informatieoverdracht kwam Pijpker naar eigen zeggen beter beslagen ten ijs tijdens de audit. En leverden de gesprekken met MotracLinde ook een interessantere dialoog op. “In plaats van samen te zoeken waar ook alweer iets stond, konden we nu veel meer inzoomen op de gemaakte keuzes en het gekozen beleid. En dat is natuurlijk veel productiever. We konden in de audit dieper ingaan op de zaken waar het écht om draait, op een meer beschouwende, doelmatige en toekomstgerichte manier.”

Meer overzicht

Ook de communicatie voorafgaand en na afloop van de audit verliep meer to the point, vindt Dekker, QHSE Manager bij MotracLinde. “Je kunt elkaar in de app vragen stellen, krijgt een melding wanneer zo’n vraag is beantwoord, kunt actiepunten aanmaken en aangeven wanneer die zijn afgehandeld. De hele tijd zie je duidelijk van elkaar wie wat heeft gedaan en welke stappen nog moeten worden gezet. En dat geldt niet alleen voor de interactie met de CI, maar ook voor het overleg met alle interne betrokkenen.”

“Hierdoor is zo’n traject niet langer een one man show, maar echt een gezamenlijk proces. In plaats van dat één persoon alles in zijn mailbox heeft zitten en allerlei to do-lijstjes zit bij te houden, kan iedereen nu 24 per dag overal bij. Bovendien wordt elke wijziging keurig gelogd, zodat je ook later precies kunt zien wat er is gebeurd.”

Sneller klaar

De tijdsbesparing die deze effectievere manier van communiceren opleverde, leidde ertoe dat Pijpker het dossier sneller kon afronden dan vooraf ingeschat. Maar belangrijker nog dan deze tijdswinst vindt hij zijn toegenomen werkplezier.

“Geen enkele auditor wordt blij als hij nodeloos allerlei getalletjes moet controleren of in een wirwar van documenten op zoek moet naar dat ene ontbrekende Excel-bestandje. In dit traject hoefde dat niet. Daardoor kwam ik veel meer toe aan mijn ware rol als auditor: het gesprek aangaan met de klant.”

Meerwaarde van goede tool

“Goede informatie-uitwisseling maakt niet alleen mijn eigen werk zinvoller”, voegt Pijpker eraan toe, “maar leidt er ook toe dat bedrijven meer waarde halen uit hun certificering. Want laten we niet vergeten: uiteindelijk is de CO2-Prestatieladder vooral een hulpmiddel. Waar het echt om gaat, zijn de vele innovaties die de Ladder teweegbrengt. Dáárom ben ik auditor geworden, om dat vliegwiel op gang te zien komen. En om die reden juich ik elke tool toe die zorgt voor minder geharrewar met documenten, beter vindbare, doorzoekbare en herleidbare informatie en minder onnodige controlewerkzaamheden. De assessment-tool van SmartTrackers voegt op dat terrein zeker iets toe.”

Vragen over dit artikel?
Neem dan contact op met Maarten Dekker (088-7377800, maarten.dekker@motraclinde.nl), Wouter Riel (0318-691920, riel@abomacertificering.nl) of Leo Smit (024-2022680, leo@smarttrackers.nl).