CSDDD en CSRD

Waar de CSRD meer een rapportage framework is, is de CSDDD de verplichting voor bedrijven om echt iets met dat rapport te doen. De CSDDD houdt bedrijven verantwoordelijk voor wat ze doen. Hoe die vork tot nu toe in de steel zit, leggen we graag uit. 

Wat is de CSDDD?

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een Europese wetgeving gericht op het bevorderen van duurzaamheid in de Europese economie en het verantwoordelijk houden van bedrijven voor hun impact op zowel hun eigen bedrijfsvoering als hun toeleveringsketens.

Onder de CSDDD moeten bedrijfsleiders ‘due diligence’ (‘gepaste ijver’) uitvoeren. Dit houdt in dat ze grondig onderzoek moeten doen naar de impact van hun bedrijf en actie moeten ondernemen op basis van de bevindingen. Dit betekent dat bedrijven verplicht zijn om daadwerkelijk iets te doen met de rapporten die ze opstellen volgens de CSRD.

Wat eist de CSDDD?

De specifieke eisen van de CSDDD zijn voor zover:

 • Integratie van due diligence in mensenrechten en milieufactoren in bedrijfsbeleid.
 • Het opzetten van processen om potentiële impact op mensenrechten en het milieu te identificeren, zowel binnen de eigen activiteiten als in de toeleveringsketen.
 • Het voorkomen of verminderen van mogelijke negatieve effecten.
 • Het bijhouden van de implementatie en resultaten van due diligence-praktijken en het evalueren van hun effectiviteit ten minste eenmaal per jaar.
 • Het publiceren van een jaarlijkse verklaring op de website waarin de genomen due diligence-maatregelen van het afgelopen jaar worden gecommuniceerd.
 • Het opzetten en onderhouden van een klachtenprocedure.

Tijdlijn

De implementatie van de CSDDD volgens de recente informatie volgens deze tijdlijn:

 1. 2024: De CSDDD wordt wet op Europees niveau.
 2. 2026: Europese landen nemen de wet op in hun nationale wetgeving.
 3. 2027: Groep 1 moet voldoen aan alle eisen: Europese bedrijven met meer dan 1000 werknemers.
 4. 2028: Groep 2 moet voldoen: Europese bedrijven met meer dan 500 werknemers en een omzet van meer dan 150 miljoen euro.
 5. 2029: Groep 3 moet voldoen: Europese bedrijven in ‘high-impact’ sectoren met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan 40 miljoen euro.

Na 2030 moeten naar alle waarschijnlijkheid ook niet-Europese bedrijven die actief zijn in Europa en een omzet van meer dan 150 miljoen euro hebben, ook aan deze richtlijnen voldoen.

SmartTrackers en de CSDDD

De CSDDD legt een nieuwe verantwoordelijkheid op aan Europese bedrijven om hun impact op het gebied van duurzaamheid serieus te nemen. Door middel van ‘due diligence’ en rapportageverplichtingen moeten bedrijven actief werken aan het verminderen van hun negatieve impact op mens en milieu. Het is essentieel dat bedrijven zich bewust zijn van deze veranderingen en zich tijdig voorbereiden om aan de nieuwe eisen te voldoen.

We houden de ontwikkelingen op het gebied van de CSDDD natuurlijk in de gaten. Wil je ons hier vragen over stellen? Wil je weten hoe onze software hierbij kan helpen? Vraag dan zeker weten een demo aan, want we beantwoorden graag al je vragen.

Demo aanvragen