Club van 49 ontwikkelt vragenlijst voor CO2-reductie in de keten

Elk bedrijf dat serieus aan de slag wil met CO2-reductie, kijkt natuurlijk niet alleen naar zijn eigen uitstoot, maar gaat ook in gesprek met leveranciers. Om deze dialoog handen en voeten te geven, heeft de Club van 49 de vragenlijst ‘Samen CO2 reduceren’ ontwikkeld.

CO2-reductie in de keten

Doel van deze questionnaire is om op een pragmatische, laagdrempelige manier inzicht te krijgen in de mate waarin leveranciers zich inzetten voor CO2-reductie. Hebben ze bijvoorbeeld al concrete doelstellingen? Welke van hun producten en diensten zijn het meest CO2-intensief? Wegen ze CO2-reductie mee in hun inkoopbeleid? En hoe zouden ze ándere bedrijven kunnen helpen om meer CO2-bewust te handelen?

Digitaal assessment

De Club van 49 heeft deze en andere vragen gebundeld in één overzichtelijk assessment, dat kan worden uitgezet en beheerd met SmartTrackers Assessments en waarmee bedrijven de dialoog met hun leveranciers makkelijk en overzichtelijk kunnen aangaan. Niet om hen te beoordelen, maar wel om een eerste indruk te krijgen en – vooral – in gesprek te raken over mogelijke verbeterslagen.

Resultaten eerste uitvraag

Dit laatste is ook precies wat meerdere Club van 49-leden zélf deden, toen zij onlangs de vragenlijst voorlegden in hun eigen ketens.

Het beeld wat uit deze inventarisatie naar voren kwam, was divers. Zo gaf 65% van de ondervraagde leveranciers aan reeds concrete CO2-reductiedoelstellingen te hebben, terwijl 35% dat nog niet heeft. Van de partijen die zichzelf wél doelen hebben gesteld, heeft iets meer dan de helft (56%) deze ook publiekelijk gepubliceerd.

Ook opvallend: slechts één op de drie ondervraagden heeft afspraken gemaakt met zijn belangrijkste leveranciers over CO2-reductie. Twee op de drie dus nog niet, al is 92% van hen wel van plan dit te gaan doen. 72% van de ondervraagde leveranciers geeft aan CO2-reductie mee te wegen in hun inkoopbeleid. 22% doet dat nu nog niet, maar heeft wel die intentie.

Veel oplossingen

Uit de ingevulde assessments kwamen ook tal van ideeën en actiepunten naar voren, bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van verpakkingsmaterialen, het verminderen van transportbewegingen, het kiezen voor alternatieve brandstoffen en het toepassen van andere grondstoffen. Al deze suggesties vormen voor de Club van 49 een prima basis voor verdere gesprekken en hebben in sommige gevallen al direct geleid tot concrete aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Waarom zouden we meer moeten kijken naar scope 3?

De meeste aandacht van bedrijven die zich bewust zijn van hun CO2-footprint gaat naar scope 1 (eigen emissies) en scope 2 (verbruik van energie die elders is opgewekt). Logisch, want die stromen zijn het meest tastbaar. Maar scope 3 is minstens zo belangrijk. Want stel, we zouden al onze industrie naar het buitenland verplaatsen. Dan zou Nederland in één klap koploper CO2-reductie zijn, maar het klimaatprobleem lossen we hiermee niet op. Daarom zou elke organisatie ook oog moeten hebben voor haar scope 3 emissies.

Wat is de Club van 49?
De Club van 49 bestaat uit zo’n 25 bevlogen bedrijven, die zich committeren aan het doel van 49% CO2-reductie, substantiële stappen willen zetten en tevens willen onderzoeken hoe 49% reductie is door te vertalen in hun bedrijfsketen. De vragenlijst ‘Samen CO2 reduceren’, die de leden samen met SmartTrackers hebben ontwikkeld, is één van de hulpmiddelen om dit te doen.

Ook aan de slag met CO2-reductie in de keten?
Bel dan 024-2022680, mail naar info@smarttrackers.nl of neem contact op via ons contactformulier.