1 plus 1 is meer dan 2

Een drastische daling van de CO2-uitstoot, veel minder files en een enorme run op superenergiezuinige éénzitters. Dat zouden zomaar eens de effecten kunnen zijn van een rigoureuze stap: eisen dat elke personenauto in de spits minimaal 2 mensen moet vervoeren.

In de afgelopen 10 jaar is de gemiddelde bezettingsgraad van personenauto’s gedaald van 1,5 naar 1,4. En in prognoses van de overheid wordt een verdere daling verwacht naar 1,3 per 2030 (bron: verkeerskunde.nl). We gaan dus steeds laconieker om met de ruimte in onze (toch steeds grotere) auto’s, terwijl ruim 16% van de totale CO2-emissie in Nederland wordt veroorzaakt door het wegverkeer. En al die auto’s samen de afgelopen jaren weer méér in plaats van minder uitstoten (bron: cbs.nl).

2 is meer dan 1 + 1

Hoog tijd dus om out of the box te denken, willen we negatieve effecten van onze mobiliteit serieus gaan beteugelen. Stel dat we in de spits een bezetting van minimaal 2 personen per auto verplicht zouden stellen? En overtreders een geldboete zouden opleggen, die we direct investeren in duurzame energieopwekking? Een uitzondering op deze verplichting kan gelden voor elektrisch aangedreven éénzitters, die in de spits op één weghelft naast elkaar kunnen rijden.

Wat zijn de voordelen?

  • Het aantal files (en daaraan gekoppelde tijd- en geldverlies) neemt spectaculair af.
  • Het hoofdwegennet hoeft niet meer te worden uitgebreid, wat enorm scheelt in CO2-uitstoot. We leggen niet nóg meer asfalt, maar beperken ons tot het onderhoud van bestaande wegen.
  • Er ontstaat een enorme vraag naar superenergiezuinige éénzitters, want lang niet iedereen heeft zin om iemand mee te nemen in zijn auto. Hierdoor gaat de auto-industrie innovatieve en lichtere voertuigen bouwen, die zelfs de trein qua milieuprestaties voorbij zullen streven.
  • Digitaal vergaderen neemt sterk in populariteit toe. De tijds- en kostenbesparing is enorm.
  • Omdat mensen hun auto’s delen, zijn er minder parkeerplaatsen nodig en ontstaan er groenere, rustigere straten, met meer ruimte voor sociale interactie en spelende kinderen.

En de praktische nadelen dan?

Voor veel mensen zal de stringente maatregel behoorlijk wennen zijn. Maar met slimme apps is een medepassagier razendsnel gevonden. En om die passagier op te halen, komen er verzamelplaatsen bij de op- en afritten van snelwegen. Inclusief flexwerkplekken, waar mensen kunnen werken mocht er tijdelijk geen match mogelijk zijn.

Wat denkt u: goed plan, of niet?
Discussieer mee op onze LinkedIn-pagina