‘Versnelling van duurzaamheid? Benut bestaande instrumenten!’ – Leo Smit, CEO SmartTrackers

Zorgt het streven naar meer instrumenten ter bevordering van de energietransitie nu echt voor een versnelling? Deze vraag stelde onze CEO Leo Smit bij het lezen van een bericht over het haalbaarheidsonderzoek voor een extra ladder gericht op emissies bij bouwprojecten, met NOx in het bijzonder. 

Overlap en micromanagement

Het is effectiever om bestaande normeringen aan te scherpen en creativiteit bij bedrijven te stimuleren met als hoofddoel het behalen van CO2-reductiedoelen op alle belangrijke emissiedragers. Leo: ‘Een potentieel risico van nieuwe instrumenten is de kans op overlap en micromanagement. Ik vraag me dus af waarom we nieuwe instrumenten opzetten terwijl het verstandiger is om bestaande normen te versterken. Het streven naar CO2-reductie moet bedrijven niet verstrikken in administratieve rompslomp, maar eerder inspireren tot innovatieve oplossingen. En dat bereik je niet door steeds weer verzeild te raken in nieuwe normeringen die eigenlijk hetzelfde doel nastreven als ‘hun’ voorgangers, maar wel door creatief samen te werken met wat er al is.’

Een ander voorbeeld van een norm die bijdraagt aan de administratieve rompslomp is de rapportageverplichting rondom de werkgebonden personenmobiliteit. ‘Het was veel logischer geweest om bedrijven direct te vragen hun CO2-voetafdruk te laten verbeteren op scope 1, 2 en zakelijk- en woonwerkverkeer uit scope 3 van het GHG-P. Dan sluit het direct aan bij Europese wetgeving, namelijk de CSRD’, zegt Leo.

Je kunt innovatie ook stimuleren door algemener beleid. Een gemeente kan bijvoorbeeld besluiten om alleen nog maar elektrische werktuigen in de stad toe te staan vanaf een bepaalde datum. Op dat moment zal de uitfasering van dieselwerktuigen versnellen en is er voor iedereen duidelijkheid. De producent krijgt immers een gegarandeerde afzetmarkt en wordt hierdoor op de juiste manier meegetrokken.

‘Conclusie?’

Leo: ‘Regelgeving moet dienen om impact te genereren. Gebruik wat er al is en maak het beter. Doe dat als het even kan in lijn met Europese regelgeving of, als een individueel land het perfecte systeem heeft, maak het Europees zoals nu stapsgewijs met de CO2 Prestatieladder gebeurd. Juist op de grote onderwerpen heb je Europees beleid nodig voor een gelijk speelveld en internationale weerbaarheid.’

‘Belangrijk om dit als organisatie niet te verwarren met de uit te voeren verbetermaatregelen. Bedrijven blijven vaak wachten op overkoepelend beleid om precies te weten waar ze aan moeten voldoen. Dat zien we soms terug bij CSRD plichtige bedrijven, waarbij de focus nu sterk ligt op disclosure van duurzaamheidscijfers, omdat daar nu het eerst naar gekeken wordt. Echter, het zou onderdeel moeten zijn van het riskmanagement van een organisatie. De risico’s zijn al vele jaren evident. Daarvoor hoef je niet te wachten op de CSRD of CSDDD. Maatregelen kunnen direct positief bijdragen aan de bedrijfsvoering, dus ga vooral ook pragmatisch te werk’, vult Leo aan,

Leo: ‘Dus beleidsmakers: creëer niet een aparte norm voor NOx-uitstoot voor werktuigen, maar zorg voor duidelijk beleid voor het elektrificeren van werktuigen of de ontwikkeling van slimmere werkmethodes. Hierdoor zijn er überhaupt minder zware machines nodig. Zo sla je meerdere vliegen in één klap. Minder NOx, minder CO2-uitstoot en meer innovatie in bouwtechnieken’.

Demo aanvragen