Webinar | Wat is beter voor uw organisatie: de CO2-Prestatieladder of de EED?

Is uw organisatie auditplichtig voor de EED? Dan weet u vast dat u hiervoor vrijstelling kunt krijgen als u zich certificeert voor de CO2-Prestatieladder. Maar wanneer is dit een goede keuze? En wat zijn de voor- en nadelen van beide normen? Op 19 november 2020 legt Leo Smit het glashelder uit in een gratis webinar.

Wat is beter: de CO2-Prestatieladder of de EED?

In dit boeiende en toegankelijke webinar leert u kort en krachtig:

 • Hoe u de beste afweging maakt voor úw organisatie.
 • Wat de belangrijkste overeenkomsten en verschillen zijn tussen de EED, de CO2-Prestatieladder en de Wet milieubeheer.
 • Welk instrument voor CO2-reductie het meest behulpzaam en toekomstbestendig is.
 • Hoe uw inspanningen leiden tot meer draagvlak, meer continuïteit en een beter resultaat.
Donderdag 19 november 2020
10.00 – 11.00 uur
Deelname GRATIS

Met ook aandacht voor vragen als:

 • Hoe verhoudt de EED zich tot de Erkende Maatregelenlijst?
 • Wat moet ik in de CO2-Prestatieladder doen met scope 3?
 • Hoe stel ik een goede ketenanalyse op, als ik wil certificeren voor niveau 4 van de CO2-Prestatieladder?
Over de spreker

Leo Smit

Leo Smit is duurzaamheidsconsultant en CO2-specialist en heeft grote inhoudelijke kennis van zowel de EED als de CO2-Prestatieladder. In de afgelopen jaren begeleidde hij tientallen organisaties in certificeringstrajecten voor de Ladder, op alle niveaus. Daarnaast is hij werkzaam als docent EED bij kennisplatform TVVL.

Aanmelden


  Uw verplichtingen t.a.v. energiebesparing: hoe zat het ook alweer?

  Energy Efficiency Directive (EED)
  U bent verplicht om een EED energie-audit uit te voeren als uw onderneming 250 fte of meer heeft óf een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

  Energiebesparingsplicht en informatieplicht
  U heeft een energiebesparingsplicht als uw organisatie 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruikt of 25.000 m³ aardgas(equivalent). U moet dan energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook bent u verplicht om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

  Erkende Maatregelenlijst energiebesparing
  Voor 19 bedrijfstakken zijn lijsten opgesteld met energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze Erkende Maatregelenlijsten vormen het uitgangspunt voor uw rapportage aan RVO.