"Optimaal inzicht in genomen maatregelen"

SmartTrackers is een zeer flexibel systeem waarin we onder andere de footprint van ons bedrijf vastleggen. In de jaarlijkse audit met onze externe auditor kunnen we die data vrij eenvoudig gebruiken. We kunnen diverse zelf gedefinieerde grafieken en rapporten genereren, die optimaal inzicht geven in de genomen maatregelen en het effect ervan.

Als we vragen hebben, worden die altijd binnen een dag door het supportteam beantwoord. Ik ben uitermate tevreden over dit systeem en zie nog geen betere op de markt.

Frits Wuts, QA officer / CSR manager
ICT
Automatisering