020-6763517 info@smarttrackers.nl

Privacy Statement SmartTrackers B.V.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. SmartTrackers B.V. (hierna: SmartTrackers) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar websites www.SmartTrackers.nl, www.CO2Mangement.nl als wel de gebruikers van haar applicatie.

De rechtsverhouding tussen u en SmartTrackers wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opslag van persoonlijke informatie binnen SmartTrackers

SmartTrackers levert online duurzaamheidssoftware en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat SmartTrackers zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

SmartTrackers verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor SmartTrackers via de website
 • Gebruik maakt van SmartTrackers;
 • Contact opneemt met de support van SmartTrackers;

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.

SmartTrackers verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van onze applicatie en bijbehorende diensten. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Indien hiervoor aangemeld worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden;
 • Aanmelden voor de applicatie op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord;
 • Het leveren van ondersteuning indien gewenst.

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
 • Verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

Door het gebruik van onze diensten is het tevens mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden. U bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die u toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Zorgt u er als afnemer van onze diensten voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van ons Privacy Statement, inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door u toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop SmartTrackers deze heeft beveiligd.

SmartTrackers bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Bij annulering van uw account worden uw persoonlijke gegevens 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd tenzij u heeft aangegeven de nieuwsbrief nog te willen ontvangen. Uw geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

SmartTrackers draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

SmartTrackers maakt gebruik van Amazon Web Services en Heroku voor hosting en opslag van gegevens. SmartTrackers beschikt tevens over een goede firewall en wordt het netwerkverkeer zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de SmartTrackers web-applicatie zijn middels een beveiligde SSL verbinding.

Het is mogelijk om binnen de applicatie van SmartTrackers gebruikers op specifieke onderdelen toegang geven, zodat ze geen inzicht krijgen in gegevens waarvan u dat niet wilt. Natuurlijk worden de wachtwoorden van gebruikers veilig opgeslagen, met gebruik van hashing algoritmes.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

SmartTrackers zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. SmartTrackers zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. SmartTrackers kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten en aan de direct gerelateerde onderneming SmartTrackers Holding B.V.

De website van SmartTrackers bevat links naar websites van derden. SmartTrackers is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

SmartTrackers behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. SmartTrackers zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies

Op de websites van SmartTrackers wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. De cookies die SmartTrackers plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen;
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • De mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media;
 • Verbeteren van onze marketingactiviteiten.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de SmartTrackers website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics

SmartTrackers maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt SmartTrackers bijvoorbeeld gegegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoongsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Als u bent ingelogd in de webapplicatie kan SmartTrackers bovendien gebruik maken van een uniek, willekeurig gegenereerd, user ID om in combinatie met Google Universal Analytics activiteit op zowel de website als de webapplicatie te analyseren. Dit unieke user ID staat los van alle persoonsgegevens die u mogelijk heeft toegevoegd aan SmartTrackers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht SmartTrackers te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. SmartTrackers zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u SmartTrackers verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal SmartTrackers in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien SmartTrackers mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van SmartTrackers dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@SmartTrackers.nl.

© 2017 SmartTrackers B.V.

Alle rechten voorbehouden. SmartTrackers B.V. is ingeschreven bij de KVK te Amersfoort nr6117536