020-6763517 info@smarttrackers.nl

Duurzaamheidsinitiatief werkgevers Midden-Nederland U15

Voldoende reductie van de CO₂ uitstoot de komende decennia om klimaatverandering te beperken en de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs te halen, vergt veel inspanning en verandering. In regio Midden-Nederland bestaat al een aantal jaren het...

​Luiers recyclen: goed idee?

Herwinnen van grondstoffen is van groot belang en mogelijk ook uit wegwerpluiers, maar is dit een goed voorbeeld van circulaire economie? Dat vraagt Leo Smit zich af. Recent [1 mei 2017] was bij Nieuwsuur te zien dat ca. 5% van ons afval bestaat uit luiers. Dat is een...

Lunch(tool)box – Hoe je wel je reductiedoelstelling haalt

Elske van de Fliert van Zero-e en partner van SmartTrackers is gespecialiseerd in het verduurzamen van het wagenpark. Zij organiseert een serie lunchbijeenkomsten waarin de deelnemers aan de gang gaan met de grondbeginselen van het door haar ontwikkelde CO₂...

Training gevorderde gebruiker Smart Trackers

Datum en tijd: dinsdag 19 september 2017, 9:30 uur tot 17:00 uur. Locatie: Kraaybeekerhof, Driebergen. Prijs: € 289,-- incl. lunch. Docent: Leo Smit. Maximale groepsgrootte: 8 personen. Op 19 september a.s. geven wij wederom een training voor gevorderde gebruikers van...

CO2 beleid voor de komende jaren

Vuistregels voor CO2-reductie Wat gaat Nederland komende jaren doen om haar CO2-uitstoot te verminderen? Er bestaan enkele vuistregels om dat op een effectieve manier te doen. Nu de verkiezingen achter de rug zijn kunnen we voorzichtig gaan inschatten wat het...

10-stappenplan CO2 Management

In de praktijk blijkt het best lastig een CO2 reductieprogramma van het begin tot het eind goed te managen. Smart Trackers ontwikkelde een 10-stappenplan waarmee u uw inzicht vergroot en het CO2 reductieproces vereenvoudigd. Ons stappenplan is een hulpmiddel bij het...

Training gevorderde gebruiker Smart Trackers

Datum en tijd: 30 mei 2017, 9:30 uur tot 17:00 uur. Locatie: centraal Nederland, wordt nog nader bepaald. Prijs: € 289,-- incl. lunch. Docent: Leo Smit. Maximale groepsgrootte: 8 personen. Op 30 mei a.s. geven wij een training voor gevorderde gebruikers van de CO2/MVO...

De overdekte elektrische motorfiets

Om onze CO2 reductiedoelstelling te halen bij Smart Trackers is de elektrische motorfiets gereserveerd. Hopelijk gaat dat lukken voor 2020. Een volledig elektrisch overdekte motorfiets met een elektriciteitsverbruik van ca. 3 kWh per 100 km. Uitgaande van...

Maatregellijst CO2-Prestatieladder

De Maatregellijst - in opdracht van SKAO ontwikkeld door Smart Trackers/CO2 Management - is sinds 1 januari 2016 een verplicht onderdeel van de CO2-Prestatieladder. Daarom vindt u op deze pagina alle informatie over de Maatregellijst van de CO2-Prestatieladder. Klik...

CO₂ Prestatie-ladder verdubbelt CO₂-reductie bouwbedrijven

Dr. Martijn Rietbergen van de Univeriteit Utrecht vergeleek van ruim vijftig bouwbedrijven de CO₂-voetafdruk tussen 2010 en 2013. Zijn onderzoek toont aan dat de CO₂-Prestatieladder verantwoordelijk is voor een sterke CO₂-reductie in de bouw en civieltechnische...

Lancering Maatregellijst

CO₂ Management (Smart Trackers) heeft in opdracht van SKAO de Maatregellijst applicatie (t.b.v. Maatregellijst Handboek 3.0) ontwikkeld. De Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO₂-efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt...

Energiebeheer in bouw nauwelijks geregeld

Op basis van diverse ervaringen met bedrijfsgebouwen, overheidsgebouwen en scholen in het bijzonder kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er niet of nauwelijks spraken is van de juiste kwaliteit van energiebeheer. In de meeste situaties komt men niet...